UncategorizedHærmygglarver

Hærmygglarver

Hærmygg kan være et stort problem ved dyrking av veksthuskulturer, spesielt i julestjerne. Det voksne insektet lever vanligvis på overflaten av vekstmedier eller på plantemateriale, mens utvikling av egg, larver og puppe foregår i fuktig organisk vekstmedium (jor torv, el.). Larvene er primært knyttet til nedbrytning av . Hagesentre og enkelte blomsterforetninger selger nyttenematoder (Steinernema feltiae) som kan brukes mot hærmygglarver.

Preparatet blandes ut med vann og vannes på jorda i pottene.

Ved bruk av nyttenematoder må jorda holdes. Om sommeren kan man oppleve å få se et sjeldent fenomen, da larvene av enkelte hærmyggarter vil vandre over skogbunnen i en opptil flere meter lang prosesjon, en hærorm. Nematoder mot hærmygg i julestjerne er en metode som har vært brukt i mange år med godt resultat. Men de siste årene har nematodene dessverre fått et dårlig rykte. I år vil vi derfor ha fokus på rådgivning om bruk av nematoder i håp om å rette opp dette dårlige rykte og øke bruken av nematoder mot . Arne Claus Nilssen, professor i entomologi – læren om insekter – ved UiT, forteller at han har vært borti noe lignende for et par år siden.

Selv om Helgesens film var ganske utydelig, så mener jeg at dette må være hærmygg- larver.

Et av kjennetegnene er de mørke hodene og den . Forhold som gir god rotutvikling hos plantene, nedsetter angrep av hærmygglarver , mens mye vanning kan øke faren for angrep. En art kan gjøre skade i sjampinjong-kulturer. Eiendommelige er de artene som er årsaken til navnet hærmygg: Lycoria agminia og L. Kvitfly (mellus), trips, bladbiller, sommerfugllarver.

Rotsnutebillelarver, hærmygglarver og andre jordboende. Potta er satt i isolat, men det er vel ikke mye jeg kan gjøre. Nå synes jeg nesten jeg kan høre de mesker seg med friske sprøde røtter. Huff og nå som det var helg og all ting. Takk for hjelpa med bilder.

Tomatplantene mine henger innlegg 8. Hvite små larver innlegg 8. Små hvite larver – hva er. Flere resultater fra forum. Nå står snart småspirene klare som smågodt for mygglarvene, og jeg lurer på hva i all verden jeg skal gjøre for å bli kvitt elendigheten.

I fjor omga jeg alle frøplanter med plastposer, men vet ikke om jeg orker det samme i år. Når dette repet beveger seg bortover minner det mest om en slange eller en orm. I følge gammel overtro varslet denne hærormen krig og dårlige tider. En annen vandrende og fascinerende larve er den store snabelsvermeren.

Men ved rutinemessige utsett av nyttedyr, kan angrepet holdes under kontroll. Nypottede planter, planter med svakt rotsystem og planter som er angrepet av sopp er utsatt for angrep av hærmygglarver. Informasjon fra Plantevernprosjektet. Veiledning innen biologisk plantevern i veksthuskulturer”.

Sjekk kvaliteten på nematodene mot hærmygg. Vanning med nematoder (Steinernema feltiae) er en effektiv metode for å bekjempe hærmygglarver. Slik sjekker du kvaliteten på . Nematodeløsning må brukes med en gang og senest innen timer, hvis det ikke tilføres oksygen. Går inn i hærmygglarver eller tripspupper og skiller ut en bakterie som dreper larven. Nye nematoder oppformeres inne skadedyret.

Eggene i pulveret utvikler seg til en parasitt som bare spiser hærmygglarver. Større hagesenter har solgt dette før. Nematoder har så kort holdbarhet at det kan være vanskelig å få tak i. Rovmidd kommer som små papirbiter eller teposer som settes oppi planten. Det går an å kjøpe sånt på nettet, men jeg . Hærmyggen kan gjøre skade i julestjerne, spesielt i formeringen.

Ved alle tilfellene settes rovmiddene ut èn gang. Forebyggende og lett kurativt brukes det mill. Er det små litt gjennomsiktige marker på rundt en 4mm er det ofte hærmygg larver.

De er værst innnendørs syntes jeg. Det letteste er å la jorden bli skikkelig tørr mellom hver vanning. De lever i tette klynger blant planterøttene.

Larvetogene kan bli to til ti meter lange, derav navnet hærmygg. Hærmygglarvene har små, svarte hoder og hvit eller glassklar kropp. Hærmygg kan bekjempes med insektsmidler som blandes ut med vann og brukes til vanning av potteplanten. Biologisk bekjempelse defineres som bruk av levende organismer, inkludert virus , til å bekjempe planteskadegjørere (dvs. skadedyr, plantesykdommer og ugras).

Slike organismer kan være naturlig forekommende, og de kan oppformeres og selges som biologiske plantevernmidler.

Categories: Uncategorized