UncategorizedGyldendal smartbok

Gyldendal smartbok

Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Du finner også arbeidsark, interaktive oppgaver og filmer av prosedyrer. Tekster i ulike vanskelighetsgrader legger til rette for differensiert og variert undersvisning. Her kan elevene høre teksten i boka opplest av barn og voksne med engelsk som mors.

Elevene kan skrive inn egne notater, legge inn bokmerker, søke etter ord og sidetall samt forstørre deler av sidene i boka.

Denne versjonen gir tilgang til Smart Time, et Smart-verktøy for planlegging og klasseromspresentasjoner. Bruk materiell fra læreverk og nettet–del med elevene. Helse tar utgangspunkt i kompetansemålene for Vgog VgHelsearbeiderfag. Sammen med Helse dekker den programfaget helsefremmende arbeid.

Tømrerteori inneholder grunnleggende fagkunnskap for tømrere. Smartboka kan brukes uavhengig av . Boka er aktuell for alle håndverkere i tømrerfaget: lærlinger, svenner og tømrermestere, men er også nyttig for andre i bransjen som for eksempel arkitekter og bygningsingeniører.

I denne digitale versjonen av Enter Basic Skills kan elevene høre all tekst lest opp av ungdom og voksne med engelsk som morsmål. De kan også skrive egne notater, legge inn bokmerker, gultusje, søke etter ord og sidetall, samt forstørre deler av sidene i boka. Siden smartboka kan brukes uavhengig av plattform, kan de . Boka passer for alle elever, både unge og voksne, og er også tilpasset minoritetsspråklige elever. Fagstoffet er praktisk vinklet og er enkelt å forstå.

HS pluss er lest inn på . Du kan lytte til teksten i boka, ta egne notater, legge til bokmerker og markere nøkkelord i teksten. Forfattere: Gunnar Bøhmer . Boka har et rikt utvalg av oppgaver og forsøk. Helse tar utgangspunkt i kompetansemålene for Vgog VgHelsearbeiderfag.

Boka følger elevboka side for side. Ja takk, jeg vil gjerne motta nyhetsbrev fra. Lærerens bok er en praktisk og oversiktlig ressurs som gir trygghet og variasjon i undervisningen.

E-postadresse: Fornavn: Etternavn: Skolens navn: Videregående: Grunnskole: HTML, Tekst. Du kan når som helst få stoppet utsendelsen av nyhetsbrevet, og din e-post vil ikke videreformidles.

Gjennom arbeid med faget Treningsledelse skal elevene blant annet lære å praktisere ulike undervisningsmetoder, utvikle lederegenskaper og bli i stand til å fungere som gode trenere og ledere. Et bredt utvalg tekster i ulike sjangre gjør leseopplæringen variert og spennende. Den nye utgaven: har tydeligere sammenheng mellom kompetanse-målene og lærestoffet. Elevene blir kjent med SALTO sin lesemetodikk og et bredt utvalg tekstsjangre.

Arbeid med grunnleggende ferdighetene er integrert på en god og helhetlig måte i læreverket. Salto Elevbok og Lærerens bok for 1.

Categories: Uncategorized