UncategorizedGulatingsloven øl

Gulatingsloven øl

Man var pålagt å komme til drikkelag for å hedre gudene, og kunne bli bøtelagt dersom man ikke møtte for å drikke til deres ære. Dette så Olav Tryggvason som. Nå vil Regjeringen fjerne forbudet mot gårdssalg av eplesider.

I hedensk tid skålte vi for Tor, Odin og. Frøya, og siden kristendommen har vi drukket julen inn til ære for Gu sier år gamle Astri Riddervold. Hun er æresmedlem i akevittens venner, og holder fortsatt jevnlige foredrag .

Snorre Sturlason skrev i Heimskringla at kong Håkon den gode satte Gulatingslova med råd av . Ordet nedstammer fra et urindoeuropeisk ord som omtrent tilsvarer alut. Gulatingsloven var en lov som gjaldt for Gulatinget, det vil si store deler av Vestlandet. Den ble ofte kalt den eldre Gulatingslov, i motsetning til den yngre (Magnus Lagabøtes landslov), slik den ble anvendt i Gulating. Mangler: øl gulatingslovi frostatingsloven eidsivatingsloven landskapslovene gulatinget vikingtida store norske leksikon Folk søker også etter Rtuy Hva er gulatingsloven – Lise von Krogh lisevonkrogh.

Drikking av øl ved det som ble regnet som årets viktigste feiring ble tatt med det aller største alvor, ettersom det var regnet som et tegn på religiøs ærefrykt – i et samfunn . Enno ei ølgjerd (øloffer red.anm.) har me lov å gjera, husbond og husfru like mykje malt kvar, etter vekt, og signe det jolenatti til . Det kan være vanskelig å finne originaltekstene til de mange sitatene og anektotene om øl fra gamle vikingelover.

Jeg mistenker også at en del er sammensurium av det som står i tekstene, det man har hørt står i tekstene og det man synes burde stå i tekstene. La oss ta det mest kjente . Det heter at helgenen for bordets gleder, St. Martin av Tour skal ha kommet til Olav Tryggvason i en drøm og bedt han å gi de gamle hedenske skikkene et kristent innhold.

Koblingen mellom øl og Gulating er det mange som kjenner til. Før jul hadde bøndene ansvar for å brygge en viss mengde øl. Mengden hadde med den samlede vekten av bonden og . Det skulle drikkes jol, og feire at sola snudde. Minst tre naboer skulle samles og bringe en påbudt mengde øl til fellesskapet og julenatten skulle gardsfolkene drikke sammen til ære for Frøya og Odin, og for godt år . Mens det i våre dager er en høyst frivillig sak å brygge øl , risikerte bonden i riktig gammel tid å miste al han eide, og i verste fall bli landsforvist, hvis han ikke brygget øl på tre år. Gamle Olav Trygvason tok de gamle hedenske tradisjonene . Lover regulerte bryggingen.

Innføring av kristendommen til Norge endret ikke drikkevanene – høstblot, midtvintersblot og sommerblot ble bare byttet ut med høsttakkefest, julefeiring og påskefeiring. Etter hvert ble det vanlig at alle brygget sitt eget øl til ulike begivenheter i løpet av året. Det var straffbart å ikke brygge øl til de store høytidene.

Man kunne bli fradømt gård og grunn, ja endog til landsforvisning dersom man ikke hadde brygget øl.

Categories: Uncategorized