UncategorizedGrønmo avfall

Grønmo avfall

Elektriske kabler, armeringsjern, isolasjon, fliser m. Egenerklæringsskjema må leveres før avlessing, og kan eventuelt fylles ut ved ankomst. Privatkunder kan levere. Du kan lese mer detaljert om hva de tar imot på siden til hvert enkelt mottak. Innbyggere bosatt utenfor Oslo kan ikke levere avfall ved gjenbruksstasjoner i Oslo.

Det er for tiden ingen aktiviteter i kalenderen.

Vi anbefaler deg å prøve igjen senere, eller benytte lenken nedenfor for å se faste tilbud og kontaktpersoner. Grønmo gjenbruksstasjon . Her kan du levere opp til tre kubikkmeter avfall om dagen helt gratis, skjønt det finnes egne avtaler for det som ansees som spesialavfall, som flytende ting og . Trykk på den blå skriften for å få mere informasjon. Haraldrud gjenbruksstasjon (Brobekk) har egen informasjonspå Oslo Kommune sine nettsider. I april i fjor besøkte 34. Gjenomsnittlig kastes 1tonn avfall daglig på Haraldrud stasjon.

Det kastes mest av hageavfall, trevirke, brennbart og . Avfallet må være sortert.

På grunn av de store fellesarealene vi eier sammen, og vedtektenes poster om felles ansvar for utvendig vedlikehol er medlemskap i Velforeningen ikke frivillig, men obligatorisk. Restavfall er alt som ikke kan kildesorteres andre steder. Rusken- kontoret i Haraldrudveien for . Restavfallet legges i vanlige handleposer som knytes med dobbel knute før det legges i avfallsbeholderen. EE-produkter vil si alt som bruker strøm eller batterier.

Småelektronisk avfall som telefoner, . Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Dersom dette avfallet ikke håndteres forsvarlig vil det kunne føre til at miljøgifter spres og hoper seg opp i naturen, noe som utgjør en alvorlig og langsiktig trussel for mennesker, dyr og miljø. Bystyret i Oslo kommune vedtok 05.

Fylkesmannen vedtok den 2. Nye Muligheter for grøNMo. Det kan være for å gå på skitur, spille golf eller levere avfall. Vi henter avfall og transporterer det til nærmeste renovasjonssenter. Vi minner om at alt avfall skal sorteres etter forskrifter.

Neppe mer avfall enn til å fylle opp en vanlig tilhenger på med høye lemmer. I tillegg noen søppelsekker .

Categories: Uncategorized