UncategorizedGlidelager mekanikk

Glidelager mekanikk

Vi lager en modell av konstruksjonen som inneholder den informasjon. Kraftoverføring: Stanglager (tau): I stangens retning (ukjent). Glidelager : Normalt på planet (ukjent).

Tverrsnittsegenskaper finnes i tabellen på neste side. LÆRER: Henning Johansen. I tabellen er x-aksen sterk akse og y-aksen svak akse .

På bjelken virker det en kraft F = 15kN som vist. I fastlager A kjenner vi ikke kraftens retning, så vi dekomponerer i FAx og FAy. I glidelager B er retningen kjent, vertikal, FB. Vi setter på kreftene med antatte retninger i. V11-Resultant (i kN) – laster på rektangel.

Legemet på figuren er utsatt for krefter. V11- Opplagerkrefter – 8m bjelke. En meter lang bjelke er fastholdt av fastlager A og glidelager B.

Belastningen er som vist. Beregn opplagerkraften By. O = Ytre opplagerkrefter (fastholdinger mot omgivelsene). F = antall indre faste innspenninger. A = antall aksialstaver.

Fordelt last (linjelast). Sliter med mekanikk innlevering. Skole og leksehjelp: Har en innlevering som skal være inne kommende mandag. Alle oppgavene har gått greit, bortsett fra oppgave en.

Noen som kan hjelpe meg litt her, eventuelt gi meg svaret så jeg kan sammenligne med svarene jeg har fått selv? Kontroller om den plastiske momentkapasiteten overskrides noe sted i bjelken for den aktuelle bruddlasten. Mekanikk – Statisk ubestemthet 26. Skive påkjent av jevnt fordelt last p. En bjelke med fast innspenning i en ende og glidelager. Godkjende hjelpemiddel: C – Godkjend kalkulator.

Rottmann : Matematisk formelsamling. InterpretationTranslation. Konstruksjoner i likevekt – grafisk analyse.

I to av knutepunktene er det satt på punktlaster slik som vist. Alle stavene har hult sirkulært tverrsnitt slik som vist til høyre i figuren over. Bestem kreftene i stavene S . Kabelen tåler maksimalt en strekkraft på kN.

Hva er da den minste pilhøvden p man kan ha? Oppgave 2: Fagverk (). Fagverket er belastet med en punktlast på kN i knutepunkt C. Ein leddet konstruksjon består av stavane AB, BE og AD.

BD og ein kabel mellom C og E. I D er det ei vertikal kraft på 10. Bjelken BD er leddet fast til AE ved B. Geometrien er som oppgitt på figuren. Figuren over viser ein rammekonstruksjon ABC. Se bort frå bjelkens egen tyngde. Re: bjelkedeformasjon – mekanikk 1. Lag et snitt mellom punkt A (x = 0) og . Et skilt med masse M = kg er opphengt på en konstruksjon slik som bildet viser.

Regn ut opplagerkreftene og leddkreftene. Skjønner ikke x-krefter grunnet glidelager nederst . Vårt produktprogram består av lagerførte standardkomponenter samt kundetilpassede. Kulebøsninger og glidelager for runde akslinger.

Lineærsystem med velkjente lineærlagringer for rund aksel.

Categories: Uncategorized