UncategorizedGamle vinduer historikk restaurering og vedlikehold

Gamle vinduer historikk restaurering og vedlikehold

Boka er delt i to: første del omhandler vinduets historie, andre del er praktisk rettet og viser vindusrestaurering trinn-for-trinn. Flott bok om gamle vinduer , vindusrestaurering og vindushistorie. Dette er den hittil mest omfattende boken om en liten men viktig del av vår kulturarv: vinduet. Bokens første del ser på vinduets nesten 9år lange historie – både i et teknisk og estetisk perspektiv. Gjennom tekst og bilder gis vi et innblikk i: nordmenns møte med ”nyheten” da folk ennå bodde i årestuer, glassblåsernes.

Håkon Gøthesens bok om gamle vinduer , restaurering , vedlikehold og historikk.

En super julegave til alle med gammelt hus. Boka inneholder hele 8illustrasjoner og er beregnet både som et arbiedsverktøy med praktiske tips til deg som ønsker å lære mer om. Denne boka er det hittil mest omfattende som er utgitt om en liten men sentral del av vår kulturarv: vinduet. Første del tar for seg en teknisk og visuell historie som spenner over nesten 9år.

Gjennom 2rikt illustrerte sider presenteres en grundig historisk gjennomgang av vinduer og vindusdetaljer i norsk byggeskikk, samt en omfattende veiledning til vedlikehold og restaurering med tradisjonelle . Her får du fremgangsmåten til hvordan du restaurerer og monterer gamle vinduer , fremfor å kjøpe nye. Dette vil Byantikvaren få bukt med ved praktisk informasjon om vinduets historie og om hvordan gamle vinduer skal istandsettes og vedlikeholdes. Råd og veiledning kan du få både på.

Nye vinduer varierer sterkt . Hereid Hus AS, tidligere Byggmester Didrik Hereid AS har igjennom mange år opparbeidet en særlig kompetanse innen restaurering og vedlikehold …. Mange gamle hus har råte- og fuktskader på det utvendige panelet, spesielt nederst på veggen og rundt vinduene. I en slik situasjon er det fristende å skifte hele veggen, . Det er ikke kun tilstrekkelig å sammenligne prisen på billigstefabrikkframstilte vindu med prisen på omfattende restaurering av de gamle vinduene. For noen vinduer kan det være nok med enkel . Kursholder har noen vinduer i reserve Er det noe dere lurer på, er det bare å ta kontakt. Litteratur: Håkon Göthesen. Historikk , restaurering og vedlikehold.

En restaurering av dører og vinduer er en meget tidkrevende prosess, som vanligvis tar 3-uker og gjennomføres ved vårt verksted i Bergen (Janaflaten 37). Gamle trebygninger har behov for vedlikehold , og det er svært ønskelig at. Vinduene er vi stolte av. Restaureringen av antikke og . De er gamle , men de er tette og fungerer fint.

Gamle bygninger kan være endra mye ved tidlige ombygginger og restaurering. Slike endringer kan det også være verdifullt å ta vare på og synliggjøre, men ofte vil en velge en stil- periode, eller et trinn i bygningens historie som utgangspunkt. Men mange gamle hus er svært forandret, og det er vanskelig å finne tilbake til noe opprinnelig.

Bildet til høyre: Byggmester Arild Abrahamsen reparerer et gammelt vindu.

Sporene kan avdekkes og brukes til å datere forskjellige perioder av husets historie. Antikvariske retningslinjer er utarbeidet for at vedlikehold , reparasjon skal følge visse normer som sikrer at de fleste bygningsdelene og bygningsdetaljene tas vare på og at eventuell. Søk etter gamle vinduer historikk restaurering og vedlikehold returnerte treff .

Categories: Uncategorized