UncategorizedFunksjonsnedsettelse

Funksjonsnedsettelse

Dette kan eksempelvis dreie seg om nedsatt bevegelses-, syns- eller hørselsfunksjon, nedsatt kognitiv funksjon eller ulike funksjonsnedsettelser på grunn av allergi, hjerte- . Noen er født med en funksjonsnedsettelse , mens andre opplever å få en funksjonsnedsettelse på grunn av sykdom eller skade senere i livet. Det er store forskjeller mellom de ulike typene nedsatt funksjonsevne når det gjelder hvilke og hvor store hindringer funksjonsnedsettelsen medfører. Det finnes både synlige og usynlige funksjonsnedsettelser.

Det folk ofte forbinder med nedsatt funksjonsevne er rullestolbrukere.

De har en synlig funksjonsnedsettelse. En blind person med førerhund har også en synlig funksjonsnedsettelse. En døv eller tunghørt person har derimot en usynlig funksjonsnedsettelse , med . Nedsatt funksjonsevne, funksjonsnedsettelse.

Med funksjonsnedsettelse menes individuelle forhold som bidrar til at funksjonshemning kan oppstå. Funksjonsnedsettelse deles gjerne inn etter . Slike kategorier er knyttet til, og springer ut av kroppens funksjoner.

Fagstoff: Det er viktig å være bevist hvilke begreper man bruker og at begreper endres over tid. Her skal vi se litt på begrepene nedsatt funksjonsevne, funksjonsnedsettelse og funksjonshemminger. En funksjonsnedsettelse behøver ikke resultere i begrensninger i samfunnsmessig deltakelse. Her brukes begrepet person med nedsatt funksjonsevne. Personer med funksjonsnedsettelser på arbeidsmarkedet.

Kunnskapsoversikt og kunnskapsutfordringer. NTNU SAMFUNNSFORSKNING AS. Mangfold og inkludering . NOva – NOrsk iNstitutt fOr fOrskNiNg Om Oppvekst, velferd Og aldriNg. Når du er atten, så er det ut i intet. Norges ledende nettavis med alltid oppdaterte nyheter innenfor innenriks, utenriks, sport og kultur.

DNTs tilbud er for alle. Både organisasjonen og medlemmene ønsker personer med funksjonsnedsettelser velkommen. Finn din bydels tilbud til barn og unge med funksjonsnedsettelse.

Rekrutteringsordning for mennesker med funksjonsnedsettelser.

Vi ønsker å bidra til at flere mennesker med funksjonsnedsettelser får mulighet til å komme i jobb. Barn som vokser opp med søsken med funksjonsnedsettelser – hvordan er deres livssituasjon? Og hvordan påvirker det dem senere i livet? Innsatsområdet idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse. Idrettstingets mål og føringer.

Kommentar av Magnhild Nicolaisen, sosiolog cand. Vi har en seksuell helse også.

Categories: Uncategorized