Forsikring vannskade borettslag

Hvis vannskaden skyldes bygningsmessige forhold som borettslaget svarer for, er laget ansvarlig for å utbedre forholdene i begge leilighetene. Når det gjelder egenandeler er det snakk om forsikringsaka som har vært. Vi fikk nettopp et oppgjør fra Obos. Skader er aldri hyggelig, men når det først skjer uhell er det svært godt å ha en forsikring i borettslaget eller sameiet som kan bidra med å dekke eventuelle tap.

Uten at vi skal drive med noen form for skremselspropaganda er det svært mange skader og uhell som potensielt kan skje i et borettslag.

Ved vannskade i borettslag oppstår spørsmålet om hvem som er ansvarlig for å dekke kostnadene til utbedring av skadene. Er den enkelte andelseier ansvarlig, andelseierens forsikringsselskap, borettslaget eller borettslagets forsikringsselskap? Ansvarsforholdene kan i visse tilfeller være uklare. Vedlikehold Ved vedlikehold og oppretting av skader, er det tilsvarende ansvarsdeling. Våknet opp i dag klein og sliten etter en tur på byen igår.

Hadde vors og ser at parketten på kjøkkenet er bølgete og med tydlige fuktskader. Tenkte at det var noen som hadde griset litt på vorset igår uten å tørke opp etter seg og at det var semitilt men whatever, får ikke gjort noe med det idag uansett.

En god forsikring gir dere som eier bolig sammen en ekstra trygghet i hverdagen. Hvert eneste år rammes utallige eierseksjonssameier av vannskader. Ofte dekkes ikke skadene av sameiets forsikring. Hvem skal da bære omkostningene ved skadeutbedringen?

Jeg bor i en leilighet i et borettslag i 3. Leiligheten over meg i 4. For så vidt gjorde hun vel det, men forsikring av bygget og leilighetene står borettslaget ansvarlig for. Vannlekasje fra etasjeskille, hva nå? Hus, hage og oppussing. Betale for ikke selvforskyldt skade i borettslag 9. Forsikringsvilkår – dette dekker ikke forsikringen – viivilla. Har du fått vannskader på badet?

Da er det ikke sikkert forsikringen din dekker det. Ved å avklare hvem som har vedlikeholdsansvaret er det i hovedsak avgjort hvem som skal ta kostnadene, eventuelt egenandelen, dersom dette er forsikret. Hvis det er lekkasje fra et fjernvarmerør som forårsaker vannskade , ligger vedlikeholdsansvaret hos borettslaget eller leverandøren (Hafslund), uansett ikke hos .

Dersom du leier leilighet eller bor i en selveierleilighet i et sameie eller et borettslag , må du tegne en innbo- eller hjemforsikring. Les mer om boligforsikring. Spørsmålet er ikke direkte regulert i verken borettslagsloven eller eierseksjonsloven. Svaret må derfor bero på om boligselskapet kan kreve kostnaden til egenandelen dekket enten etter alminnelige erstatningsrettslige prinsipper (culpa), eller gjennom en tolkning av lovgivningen. De forsikringene borettslag har, har ofte et annet dekningsomfang enn vanlig husforsikring.

Hun var på ferie da og hele huset var vannskadet omtrent. Hun fikk dekket alt på forsikringa, unntatt egenandelen, men hun fikk par venner til å jobbe inn den summen, dvs. Fullverdiforsikring vil bl. En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får melding om vesentlige verdiøkninger på bygninger f. Ved totalskade skal erstatningsbeløpet dekke . Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Når du eier en borettslagsleilighet eller andelsleilighet, innebærer det at du har bruksrett til en leilighet i et borettslag.

Reglene for borettslag og boligbyggelag finner man i lov om burettslag og lov om bustadbyggelag. Bygningsforsikringen dekker også huseieransvar, og gir erstatning for husleietap. Borettslagets bygningsforsikring vil normalt dekke dette. Tryg tilbyr bygningsforsikring ( huseierforsikring ) for sameie og private borettslag. Vår bygningsforsikring kan også kjøpes for alle typer næringsbygg og kan tilpasses dine behov.

Gårdens forsikring dekker ikke annet enn plutselig og uforutsett vannskade (normalt rørbrudd).