Formel for høyde i trapes

Hvis man har formelen for areal og omkrets for et trapes , og vi har allerede svaret på arealet og tallene for den nederste og øverste linjen. Hvordan finner vi da høyden i trapeset ? Flere resultater fra matematikk. Vi trekker en diagonal slik at vi får to trekanter.

Nå kan vi finne arealet til trapeset.

Den nede til høyre har. For å finne arealet av trapeset. Det finner man ved å legge sammen de to lengdene, for så å dele resultatet av dette på to. Trapes med høyden markert. Deretter må man gange gjennomsnittet med høyden for å få arealet.

Altså får vi følgende formel for . Dette gjennomsnittet må vi gange med høyden for å få arealet.

Man kan ikke beregne volumet til et trapes. Fra , den frie encyklopedi. Hopp til: navigasjon, søk. Høyden i et trapes er den vinkelrette avstanden mellom de to parallelle sidene.

Hvis trapes kjent sitt område og lengden . Et trapes er et parallellogram som har et par med parallelle sider. Diagonalene splitter ikke hverandre, og de er heller ikke rettvinklede. Høyde er en rettvinklet avstand mellom to baser.

Fagstoff: Arealformler for noen todimensjonale figurer. Parallelle sider kalles baser. Eksempler på illustrasjoner av formelen : lag en kopi av trapeset , vri denne kopien 1grader og plasser det i forlengelsen av det opprinnelige trapeset. En formel er nødvendig for å beregne de forskjellige dimensjonene av en trapes. Andre kvadratsetning – En snarvei – Duration: 8:02.

Areal og omkrets av et parallellogram. Det er bare en metode for å finne areal til rektangel. Formelen blir slik: Formel 1: a = g ∙ h.

Her er trekanten farget rø for å gjøre det tydeligere. I kvadrater er lengden og bredden den samme. I rektangler er lengden og bredden forskjellig. Arealet er lengde multiplisert med bredde.

Hva er formelen for å finne ut en ukjent side i et trapes når man vet arealet? Anonymous poster hash: d15e9.