Forklare prinsippene for universell utforming

De prinsippene er gode å ha med i utvikling av et produkt og det å tenke rundt hvordan du kan lage . Disse prinsippene kan også benyttes når man vurderer og evaluerer produkter og tjenester:. Programområde for helsearbeiderfag – Læreplan i felles programfag Vg2. Gå til De syv prinsippene for universell utforming – En gruppe amerikanske arkitekter, produktdesignere, ingeniører og forskere har utarbeidet syv prinsipper for universell utforming.

Enkel og intuitiv i bruk – Utformingen skal være lett å forstå uten hensyn til brukerens erfaring, kunnskap, språkferdigheter eller . Folk søker også etter Kva er universell utforming?

Foto: Carl-Erik Eriksson. KS nettverk for universell utforming 31. De sju prinsipp for universell utforming. Solveig Dale, rådgiver universell utforming, byplan, Trondheim kommune . Bufret Prosjekteringsverktøyet er en samling temablader med tilhørende sjekkpunkter som er utarbeidet med grunnlag i byggereglene. Hvert temablad har anbefalte tilleggsytelser med forklaringer, og illustrasjoner for å tydeliggjøre universell utforming.

Dette temabladet tar for seg de sju prinsippene for universell utforming. Veileder_uu_hverdagsteknologier. Vi har benyttet disse prinsippene i utarbeidelsen av konkrete råd for utvelgelse og anskaffelse av hverdagsteknologier.

Som uu-‐ prinsippet om toleranse for feil forklarer , skal utformingen minimalisere. Hva betyr universell utforming ? Forståelig informasjon 3. Prinsipper om universell utforming 1. Lav fysisk anstrengelse 7. Like muligheter for alle 5. Størrelse og plass for tilgang og bruk. Før prinsippene for universell utforming blir en selvfølgelig del av planleg- ging og utforming, er det viktig å legge. Intensjo- nen med et slikt . Samfunnsdeltakelse er et viktig prinsipp i universell utforming.

Regjeringen har en visjon. Vi trenger en ny måte å takle ekstrem avhengighet på, forklarer Nussbaum. Universell utforming har. Eleven skal kunne forklare prinsippene for universell utforming.

Skrive fagtekster knyttet til eget utdanningsprogram. Bruke datateknologien til å arkivere og systematisere tekster. SVs stortingsrepresentanter Karin Andersen og Heikki Holmås fremmet i Stortinget forslag for et bedre universelt utformet samfunn, der de blant annet.

Fremtidens utvikling av IKT-løsninger, kollektivtransport og utforming av bygg må styres etter prinsippet om universell utforming , for å sikre at alle får . Bu betre og lenger i universelt utforma bustader.

Forbetringar kostar gjerne pengar, men det vil kunne liggje god økonomi i at bygg. Vi måtte vi gá fleire rundar med husleverandøren for å forklare hva som låg i prinsippet om universell utforming. Forklaring til skjemaet, minimums- og maksimumsmål Stigning. Kartlegging av friluftsområder og turveier er en del av prosjektet Geografisk informasjonssystem for innhenting og presentasjon av . Modell som forklarer universell uhorming.

Norge universelt uhormet. Plan – og bygningsloven. Denne artikkelen visuelt bryter ned prinsippene for universell utforming for læring for lærere i ekte UDL ånd!