UncategorizedForenklet byggemelding tilbygg

Forenklet byggemelding tilbygg

For hus- og hytteeiere som går med planer om et tilbygg , om å sette opp et lite uthus eller bygge et gjerde på tomta, er det svært viktig å gjøre seg kjent med de viktigste bestemmelsene i plan- og. Her er det verken krav om søknad eller byggemelding. B Tiltak som behandles etter melding – forenklet byggemelding. Mindre ting som ikke krever søknad.

Det er flere ting du kan bygge på eiendommen din uten å søke kommunen først. Eller kanskje du ønskjer deg terrasse?

Dette er eksempel på kva du kan sette opp utan å søke kommunen. Husk at tilbygget må følge alle lovar og regler, og at du har ansvaret for at tilbygget ikkje kjem i konflikt med . Byggesøknad for tilbygg – hva skal byggesøknaden inneholde? Hvor stort kan man bygge selv? Hvilke vedlegg må med i byggesøknaden?

I reguleringsplanen teller ikke kjeller som en del av BYA på tomta som legges til grunn for tomteutnyttelsen, heller ikke etasjene over 1. Som de andre sier, så må det søkes om dette, men man slipper unna med en forenklet uten ansvarsrett så lenge man holder seg under m2. Grunnflate på 45mi første etg og 9mi andre etg skal gå fint, så lenge det som bygges i andre etg er oppå tilbygget , og ikke ligger oppå eksisterende .

Hva kreves av dokumentasjon for byggesøknad tilbygg. Vi kan hjelpe deg med utformning av din byggesøknad tilbygg. Ta kontakt for et pristilbud.

Oppføring av ett enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over m². Tilbygget kan i tillegg være bygd med kjeller. De nye byggereglene skal gi huseierne en større frihet og forenkle byggeprosessen. Kommunen frigjør sine ressurser og får med det tid til å ta seg av viktigere saker.

Både positivt og negativt mener Huseiernes Landsforbund. Se hvilke regler som gjelder på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet. Sender du søknad er det gebyrbelagt. Påbygget kan ikke brukes til varig opphold eller beboelse.

Forenklet byggemelding er en søknadstype der du med godkjenning fra naboene kan sende inn tegninger og søknad til kommunen. Kravet er at tilbygget er under 50 . Har du ikke hørt noe på tre uker,. For de litt større tiltakene man kan bygge uten å søke f. Søknad om tiltak etter PBL § 20-jf.

Dersom du skal gå i gang med et byggetiltak, må du i de fleste tilfeller ha tillatelse fra kommunen.

På disse sidene vil du finne beskrivelser og veiledninger når det gjelder ulike type tiltak. På noen områder er det faktisk enkelt og være bonde også! Logg inn eller opprett en konto for å skrive kommentarer. Du kan som eier (hjemmelshaver) selv være søker for et enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over m².

Dersom du tilhører et boligsameie eller et borettslag må styret godkjenne . Da kan du bygge mer på eiendommen din, uten å søke kommunen eller spørre naboen. Forenklingene innebærer blant annet at du kan bygge garasjer, levegger, uthus, tilbygg med mer, helt uten å måtte søke kommunen.

Categories: Uncategorized