UncategorizedFlexit balansert ventilasjon

Flexit balansert ventilasjon

Balansert ventilasjon sikrer et godt inneklima i alle rom, gjennom hele året. Luften inne blir ren og frisk og gir god . Et balansert ventilasjonsanlegg fra Flexit koster fra kr 50. Gjelder for eksisterende eneboliger og småhus).

Prisen vil variere avhengig av boligens størrelse, utforming og andre byggtekniske forhold.

Ventilasjonsutfordringer ved oppgradering. Eldre hus fra 60-, 70- og 80-tallet har som regel ”naturlig ventilasjon ” med tilførsel av luft gjennom veggventiler og spalter over vindu. I mange hus er luftskifte lavere enn en halv utskifting i . Uansett type bolig vil et balansert ventilasjonsanlegg sikre at forurenset luft blir fjernet og ren og frisk luft blir tilført boligen.

Men når du installerer anlegget er det ulike hensyn å ta dersom du har enebolig på ett plan, enebolig på to plan eller leilighet. Med balansert ventilasjonsanlegg fra Flexit er du sikret fleksible løsninger, brukervennlig system, lav. Husk ventilasjon ved oppgradering.

Ren og frisk luft i eksisterende bolig.

Eksempel på montering av balansert ventilasjon. Jeg har samlet en del rå vink og anbefalinger fra forumet og andre steder. Setter pris på om feil i den rettes. En enkel men oversiktlig . Vi har et hus på 270kvm med en utleie del og har fått et pristilbud installasjon av balansert ventilasjon.

Tilbudet vi har fått høres litt for høyt i forhold til det vi har leste andre steder i forumet. Det betyr at den friske luften. Arbeidstegninger fra Flexit og bilder fra montering. Klikk på bilde for å se.

Valg av balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning er sannsynligvis det enkelttiltaket som har størst betydning for redusert energibruk i nye boliger. Samtidig oppnås ”friske hus” med god luftkvalitet. Med et godt vedlikeholdt ventilasjonsanlegg får du bedre inneluft og sparer penger med optimal varmegjenvinning. Vi har snakket med ventilasjonsbedriften Flexit for å finne ut mer om hvordan du best tar vare på luftanlegget i din bolig.

Jeg har flyttet inn i nybygg som har balansert ventilasjon installert. Det er innstillinger på avtrekket. For når man er på ferie. I og med at leiligheten er veldig tett og godt isolert så mener .

Flexit balansert ventilasjon er energibesparende og gir høy komfort. Byggeforskriftene stiller krav til at det skal være et godt innemiljø i boliger, både for å ivareta beboernes velvære og trivsel, og for å ta vare på boligen. Nå er Flexit i ferd med å ta sine løsninger enda et skritt videre. Kjøpte brukt selv, selger igjen pga jeg må ha en annen type for å få plass i teknisk rom.

I tillegg til balansert ventilasjon. Jeg fikk et godt tilbud på Systemair, så har gått for det i stedet (ikke montert enda) , men dumpet borti manualen for et av kontrollpanelene til Flexit fø.

Categories: Uncategorized