Fjernvarme bergen

Vi fortsetter å bygge ut fjernvarmenettet i Bergen og planlegger for videre vekst. Vi kan tilby ulike former for kjøling til våre fjernvarmekunder. Når all varme dekkes av fjernvarme vil prisen for levert kWh vil være summen av energiprisen og overføring fjernvarme. Energiprisen følger markedspris for strøm.

Maks energipris vil fra 1. Det er nødvendig for å opprettholde en stabil leveranse av varme dersom det skulle oppstå feil i nettet.

Samlet varmeproduksjon utgjør ca. GWh i året, tilsvarende oppvarming av ca. Avdeling Bergen arbeider innen alle tre hovedområdene i Norsk Energi: energi, miljø og sikkerhet, med særlig vekt på fjernvarme , damp- og kondensatsystemer og bygg VVS. Fjernvarmen erstatter forurensende oljefyring og . Naturgass er et annet viktig arbeidsområde.

Avdelingen har i flere år vært sterkt involvert i fjernvarmeutbyggingen i Bergen , blant annet gjennom . Teknologien er basert på sjøvann hentet fra 1meters dyp i Puddefjorden, og gir over ganger mer energi tilbake enn det som puttes inn. Siden åpningen har vi levert store mengder fornybar varme til Bergen , og gitt byen en betydelig renere byluft og bygget enda en linje fra Rådalen.

I løpet av året skal vi levere 240 . Bystyret vedtar følgende tillegg i vedtekt 11. Bergen kommune, Hordaland: Bestemmelsen om tilknytningsplikt for fjernvarme utvides til området i Åsane som omfattes av konsesjon i kart i vedlegg B Nærvarme . BKK Varme regner med konsesjon om kort tid. V-nettet er bygd opp med tosidig forsyning med mulighet for omkobling. Konsesjonsområdet for fjernvarme strekker seg fra Flesland til . Mer fjernvarme gir bedre luft i Bergen.

Tirsdag ble en ny ovn i BIRs forbrenningsanlegg koblet til fjernvarmenettet. Kapasiteten for avfallsenergi til fjernvarmenettet er dermed doblet. På denne måten ble avfallsforbrenningsanlegget til BIR i Rådalen grunnlaget for.

Utvidelse av konsesjonsområdet gir større deler av Bergen tilgang til fjernvarme , og tiltaket er derfor i tråd med politiske målsetninger om energibruk. Det ble understreket at utbyggingen av fjernvarmeanlegget i det utvidete konsesjonsområdet ville stille særlige krav til ivaretakelse av kulturminner og . Konkret søkes det om dispensasjon fra fjernvarmeforskriften for å benytte elektriske varmekabler som varmekilde i hotellets baderomsgulv. Etter seks år med plalegging og intens arbeid ble det mye omtalte fjernvarmeanlegget i Bergen , til en milliard kroner, åpnet torsdag. Utvidet konsesjonsområdet for fjernvarme i Bergen.

Utarbeidet av: Godkjent av: Dato: Versjon: Birgitte Ramm, Multiconsult. Prosjekt nr: Gradering: Åpen.

Varme har fått konsesjon for utvidelse av fjernvarmenettet i Bergen sentrum og Sandviken. Behovet for energi vil bli dekket av olje og gass i påvente av produksjon av varme fra et nytt forbrenningsanlegg i Rådalen.