UncategorizedFasadetegning garasje

Fasadetegning garasje

Byggplanleggeren er en meget brukervennlig byggplanlegger i 3D. Når du er fornøyd med resultatet så kan du sende forespørselen til din . Plantegninger, snitt-tegninger og fasadetegninger skal være i målestokk 1:100. For større bygg kan de være i målestokk 1:200.

Tegningens målestokk velges ut fra hva som er mest hensiktsmessig, sett i forhold til tiltakets størrelse.

Det vil si en teknisk tegning med alle mål og tekniske verdier, som kan leveres til kommunen for at. Det er viktig overfor både kommunen og naboer at det kommer tydelig frem hva slags garasje du planlegger å bygge og hvor den skal plasseres. Situasjonskart og nabolister innhentes i kommunen. Når du kjøper garasjen hos oss, får du snitt- og fasadetegninger i målestokk, ringmurstegninger, samt malsett og veiledning . Trenger tegninger til kommunen for å få igjennom søknaden. Skal sette opp garasjen selv, og får dermed ingen tegninger fra leverandør.

Noen som har tegninger liggende, eller kunne tenke seg å tegne en skisse mot vederlag?

Se vedlegg: Slik har jeg laget det. Snitt-tegningene kan jeg nok lett få til i 1:10 men akkurat fasadetegningene vil jeg slite litt me da jeg bare har funnet noen på nettet :S Fint om noen vil se gjennom vedlegget mitt, og se om dette normalt skal gå greit i en søknadsprosess for en garasje ? Vi kan hjelpe deg med innhold og utforming av din byggesøknad garasje. Vanligvis skal plan-, snitt- og fasadetegninger følge søknaden. Når meldingen leveres til kommunen skal følgende dokumenter vedlegges: – Gjenpart nabovarsel.

Hva du må ha med på disse. Målsatte tegninger (plan, snitt- og fasadetegninger ). Uttalelser og avgjørelser fra andre myndigheter dersom slike er innhentet. Tegninger som du legger ved søknaden bør være i målestokk 1:1eller 1:200. Målestokken blir vurdert utifra hva som er mest hensiktmessig i forhold til tiltakets størrelse.

Tegningene skal være fagmessig utført, men du har mulighet til å tegne selv. Bufret Lignende Innledning. For å sikre rask og effektiv behandling av byggesøknaden er det nødvendig med gode utførte tegninger. Man kan tegne selv, men det anbefales at man tar kontakt med en fagkyndig for å sikre et godt nok resultat.

Eksisterende bolig er tegnet inn i E_sammenheng med den nye garasjen på fasadetegningen. På fasadetegninger skal å himmelretning angis.

Det samme gjelder avanserte tegneprogrammer som AutoCad. Enorme gebyrforskjeller for byggemeldinger: Se hvilke kommuner som krever . Vi tegner en garasje eller carport basert på dine skisser og mål. Dette får du: ​ Pakke består av et komplett sett med tegninger som kan brukes til søknadsbehandlingen i kommunen og som arbeidstegninger. Vi leverer tegninger digitalt som pdf og dwg, samt i A- papirformat (av hver tegning). Tomtas adr: Prosjekt: Tegn.

Tomteareal: Tegningen er beskyttet etter lov om opphavsrett og skal ikke benyttes uten vår tillatelse. Beskrivelse: Kontaktskjema vedr. Hillevåg er en romslig, moderne bolig. Jeg skal hjelpe en kamerat med å tegne en garasje. Boligen har soverom, loftstue og garasje.

Stua og kjøkkenet alene er på over m2. I sokkelen ligger en 3-roms utleiedel på m2. Utstrakt bruk av glass gir en spennende fasade og godt lys i rommene.

På taket av garasjen har vi lagt en terrasse, en romslig privat uteplass.

Categories: Uncategorized