Fakta om plast

Plast produseres av olje som er en svært lite bærekraftig resurs, og produksjonen fører til store CO₂utslipp. Det tar lang tid å bryte ned plast. Plast er egentlig et fantastisk bra materiale.

Problemet er at plast ikke nedbrytes når vi kaster det fra oss i naturen. Dette er bare én kjip ting om plast.

I videoen øverst ser du til. Gjengitt med tillatelse. Vi i ungdomsredaksjonen Nh Ung har starta ein dropp plastposen-aksjon. Enda mer finnes antakelig på havbunnen.

Micro- and nanoplastic impacts on the marine environment (MIME) Prosjektleder: Kevin V. Det finnes store mengder plast i havet. Thomas Institusjon: Norsk institutt for .

Termoplast kjennetegnes ved at den kan formes på nytt ved å varmes opp, mens herdeplast får endelig form når plasten er herdet. All plast er organisk og inneholder karbon. For eksempel er plasten polyeten bygd opp av enheter (monomerer) av molekylet eten . Syntetiske polymerer er kjedelignende molekyler som er satt sammen av mindre kjemiske enheter. De er grunnlaget for mange av de materialene vi bruker i hverdagen, og det er faktisk vanskelig å tenke seg å kunne leve uten dem!

Likevel er polymerer, eller plaster som de vanligvis kalles, en ganske ny oppdagelse som er . Plast är ett samlingsnamn för en stor grupp halvsyntetiska eller syntetiska material som används inom allt från bilindustrin och medicinsk teknik till förpackningar. Plast består huvudsakligen av en eller flera polymerer som blandats med tillsatser. En polymer är en stor molekyl som består av många små. Hvert år dør store mengder sjøpattedyr, fugler og fisker av plastsøppel. Naturvernforbundet jobber nå for et forbud mot plastposer, høyere flaskepant og avgift på plast.

Se filmen laget av nrk Newton. Gå sammen i gruper på tre elever og diskuter deretter påstandene nedenfor: – Vi må ha plast for å kunne pakke inn mat på en sikker måte (les nettartikkel nedenfor). Den ene plastflasken jeg kjøper i uken er da ikke så farlig . Og mat holder seg lengre i plast.

Plast skaper mye trøbbel i naturen.

Nedenfor har vi samlet en rekke morsomme fakta om gjenvinning. Stian gjør seg om til en søppelhaug ved å henge alt plastavfallet sitt på kroppen. Plast har vi over alt, men hvor mye bruker vi egentlig i løpet av en uke?

Det er denne type plastproduksjon som . Programleder: Stian Sandø. Minst åtte millionar tonn plast hamnar i havet kvart år. Nøkkeltall – rapportert til Miljødirektoratet den 28. Nevneren er den mengden emballasje som brukes i løpet av et år. Materialgjenvinning er andelen som materialgjenvinnes.

Energiutnyttingen er den andel som iht. Summen av dette blir rapportert gjenvinning.