Ex works betyr

EXW , Ex Works : Leveringsstedet er selgers fabrikk eller lager, slik at fortransporten også er for kjøpers regning og risiko. FCA, Free Carrier: Leveringsbetingelse som betyr fritt levert fraktfører på et navngitt sted. CPT, Carriage paid to: Leveringsbetingelse som betyr fraktfritt til angitt sted.

Incoterms eller international commercial terms er en rekke internasjonale salgs klausuler brukt i internasjonal handel. EXW – Ex Works (angitt sted): selgeren gir kjøper tilgang til produktene i sine egne lokaler (fabrikk eller lager) ferdigstilt i henhold til kontrakt, men ikke klarert for eksport eller lastet på kjøretøy.

Bufret Oversett denne siden Ex Works ( EXW ) is an international trade term by which a seller makes the product available at a designated location, and the buyer incurs transport costs. Risikoovergang når varen er. Incotermene er et sett standardiserte regler om leveringsbetingelser som benyttes i forbindelse med nasjonale og internasjonale. Selgeren gir kjøper tilgang til produktene i sine egne lokaler (fabrikk eller lager) ferdigstilt i henhold til kontrakt, men ikke klarert for eksport eller lastet på kjøretøy. Når selger og kjøper avtaler å bruke leveringsbetingelsen EXW , betyr dette at kjøperen har alt ansvar for å ordne med transport.

Selgeren skal bare klargjøre varen for henting ved sin egen fabrikk. Kjøperen må ordne med transport, .

Ex works means that the seller fulfils his obligation to deliver when he has made the goods available at his premises (i.e. works, factory, warehouse, etc) to the buyer. In particular, he is not responsible for loading the goods on the vehicle provided by the buyer or for clearing the goods for export, unless otherwise agreed. Oversiktsplansjer som denne er kun ment å gi en generell oversikt.

Skill mellom gammeldagse sjøklausuler som for mange praktiske formål har lite med . All charges from there on, such delivery, distribution, and commissions, are to be borne by the buyer. Difference between ex works and FOB copy How Ex factory terms works. I will explain Ex-factory terms of delivery with a simple example.

You are a Machinery seller situated in a place near Mumbai, India. The buyer is situated in New York. You are the seller of goods and you have contracted with the buyer . Trade Terms are key elements of international contracts of sale. They also explain the division of costs and risks between the parties. Here are some basic facts you need to know about the Incoterm EXW ( Ex Works ). Definition of ex factory or ex works.

Confused whether to go for EXW or FOB while cargo shipping from China?

Here is an explanation of the terms EXW and FOB and how they can be advantageous. Exworks Shipping Terms and Meanings explaine please speak to us about EXW Price or any ex – works queries you may have. For all thing exworks explained by Shippo, you may want to know exw meaning or need to more in regard to ex works price, we are here to. Free Carrier, forkortet FCA, og da spesielt den FCA-varianten som tar utgangspunkt i selgers sted.

Både EXW og vår FCA har det til felles at:.