UncategorizedErstatning felling av trær

Erstatning felling av trær

Ved ulovlig felling av trær på naboeiendommen vil eieren av trærne ha krav på erstatning. Det kan bli erstatning på flere hundretusen kroner for ulovlig felling av trær. Ulovlig felling av trær foreligger når noen feller trær på en eiendom som tilhører noen andre, for eksempel naboeiendommen.

I slike tilfeller foreligger ulovlig . Den som hevder å ha fått samtykke til å felle trærne har . Bøtene svir kraftig om du tar sagen i egne hender.

Flere dommer, noen av dem fra Høyesterett, har gitt erstatning på flere hundre tusen kroner der naboer har tatt seg til rette. I disse sakene hadde naboen utvilsomt tatt en frekkis og sagd . Uten samtykke gikk naboen inn på eiendommen og fjernet disse. Av rettspraksis fremgår det at man ved ulovlig felling av trær har krav på erstatning basert på hva som anses som nødvendige kostnader til . Mange opplever stadig oftere at naboen eller andre har tatt seg til rette med å felle trær ulovlig. Felling av trær på naboeiendommen uten samtykke er ulovlig skadeverk.

En slik handling medfører erstatningsansvar. I mange saker kan det bli erstatning på flere hundretusenkroner. I denne artikkel vil vi ta for .

Vår klient hadde vært på ferie. Når klient kom tilbake fra ferien, hadde naboen kappet to flotte furutrær. Begge trærne var kappet med omlag fem meter.

Advokat Thor Gunnar Austin ble kontaktet om ulovlig kapping av trærne. Det ble tatt ut stevning ved Sandefjord . Rettspraksis legger til grunn at erstatningen skal utmåles med utgangspunkt i hva det koster å gjenskape miljøet, altså plante nye trær. Erstatningsbeløpet påvirkes eventuelt også av om trærne har en spesiell funksjon for . Hjort ved advokat Erik Gjævenes representerte hytteierne. To hytteeiere fikk nylig . Lurer du på om du kan ha krav på erstatning som følge av ulovlig felling av trær på din eiendom? Vi foretar gjerne en kort vurdering av saken for deg.

Du kan ta kontakt på skjema under artikkelen eller ringe direkte til fagansvarlig på telefonTrenger du å snakke med en . Min klient mente han handlet i tråd med tillatelsen, men man kan se ut fra erstatningen at retten mente han gikk litt lenger enn det, sier naboens advokat, Tor Hannibal Fossum. Trær kan skape spørsmål i naboforhold. Selv om man ønsker trær til naboen fjernet, må man ikke fjærne trærne uten samtykke.

Samtykke bør foreligge skriftlig. I det tilfelle trær blir fjærnet ulovlig vil eieren av trærne ha krav på erstatning. Vil vil her komme med veiledning for hva du gjør om noen har felt trær ulovlig.

En i nærmeste familie er i ferd med å klikke i vinkel fordi noen driver og feller trær langs bekken like utenfor deres hage, i forbindelse med et nytt byggeprosjekt.

Vi krever erstatning for nyplanting av et tre ut ifra det som blir anbefalt av en anleggsgartner, sier Utne Kierulf. Huseieren skal også ha hatt noen ekstrautgifter knyttet til skadeverket som ble gjort. Blant annet skal andre trær og busker ha blitt ødelagt da bjørka falt for motorsaga. Kommunen kan anmelde og kreve erstatning og gjenplanting av den som feller trær på kommunal grunn uten tillatelse.

En variant av disse sakene gjelder ulovlig hogst. Saken gjelder krav om erstatning etter felling av trær. Karoline Ringstad Klausen og Bjarte Gjerde (heretter saksøkerne), er eiere av eiendommen. På eiendomsgrensen mot Serge. Teysseres (heretter saksøkte) tomt stod et stort, ca.

Søk om å felle eller beskjære tre på kommunal grunn. Hvis du er nabo til trær som du syns er til skade eller ulempe for deg, kan du søke om å få fjernet eller beskåret trærne. Søknaden vil bli vurdert ut fra Naboloven. Vi kan kreve gjenplanting eller erstatning.

Ville ha erstatning for ulovlig hugst på eiendommen sin – må selv punge ut. Det var en nabo av fritidseiendommen som tok kontakt for å få felle noen trær som sto helt inntil deres eiendom, og som de mente kunne skade boligen deres dersom de falt ned. Naboen tok kontakt med en .

Categories: Uncategorized