UncategorizedEps betong träbjälklag

Eps betong träbjälklag

Golvbjälkar 2x mm, max m spännvidd mellan bjälkstöd. EPS Cement gjuts i nivå med golvbjälkar. Kiilto Armeringsnät och ev. Skikttjocklek: minst mm.

Vi håller på att bygga ett lättbetonghus , och ska ha ett badrum på plan 2. För att minska risken för fuktskador har jag tänkt att det skulle vara bra att ha ett gjutet underlag.

Jag har läst om att man kan ha lättballastbetong eller EPS cement. Ovanpå ska jag ha en avjämningsmassa med golvvärme från Tellus . Gammalt bjälklag i badrum – eps , betong , spackel. Hur plasta in golvbjälklag? Lastet opp av GVK GVK, AB Svensk Våtrumskontroll GVK visar: Applicering av lättfyllnadsmassa i våtrum.

Betong på träbjälklag innlegg 21. Varm- och kallvattenrör 6. Golv som ska förses med keramiskt ytskikt måste förstärkas för att motverka svikt och fuktrörelser. Golvvärme ingjuten i flytspackel 8.

Om golvet i ett våtrum sviktar för mycket kommer klinkerplattorna att lossna. Svikt kan till exempel uppstå om undergolvet tillåts böjas ned när man kliver på det. De flesta har sett att . Obehandlat träbjälklag med mm spånskiva – mm. Förstärkt träbjälklag med mm armerat spackel ovan på spånskivan – mm. Med EPSCement i träbjälklaget skapar du säkra golv med stabilitet likt betonggolv , men med låg vikt och utan fördröjande . EPS lightbeton 3- dammreducerad.

Enligt SBI- anvisning nr. Anvisningen beskriver att betong anses som vattentät, men. Det finns i dag ett ökat intresse bland trähustillverkare och byggare att använda lättballastbetong i träbjälklag för att minska risken för framtida fuktskador i främst våtrum.

Samtidigt finns det en viss osäkerhet för hur denna lösning kommer . Stabilt och bärande underlag som t. EPSCement i säck är en färdig torrblandning av EPS -partiklar och cement i rätt proportioner förpackat i säck, färdigt att blandas med vatten. Principen för användning är enkel:. Produkten är dammreducera pumpbar och klarar golvvärme. Där används EPS-betongen för att klara den ökande belastningen på befintliga bjälklag när gamla hus byggs på med flera våningar till.

Jag tror att EPS – betong har framtiden för sig trots att det är något dyrare än lätt betong med Leca-kulor. Det går snabbt att få en färdig yta som sedan kan slutspacklas .

Primern ska borstas in i ytan. EPS -kulor och cement i rätt proportioner färdigt att blandas. Vid läggning i flytande . Många väljer att bygga på befintlig stomme, ofta träbjälklag , men då riskerar man att få ett golv som sviktar. Lägger man då klinker utan att först förstärka golvet kan det bildas sprickor i tätskiktet där fukten kryper ned. Peter valde att byta ut det gamla träbjälklaget och gjuta det nya golvet med EPS cement . Spackling utomhus eller vid.

Gjutning med ARDEX A MIX i. Vattenburen golvvärme på befintligt betonggolv eller träbjälklag med golvspånskiva. System för avjämning på träbjälklag i bostadsmiljöer med syfte att uppnå rätt böjstyvhet och formstabilitet i enlighet med Byggkeramikrådets och GVK Svensk. EPS -Cement är lättbetong uppbyggd av granuler av EPS -cellplast bundna med cement, som efter beläggning med avjämningsmassa ger en konstruktion med god . Detta pressar hustillverkarna till nya lösningar på bjälklagskonstruktioner. I detta examensarbete kommer en sådan lösning att presenteras.

Idén är att fylla ut mellanrummet mellan golvbjälkarna med en lättballastbetong. Utfyllnaden är tänkt att skapa ett mer stabilt bjälklag mindre känsligt för träets rörelser.

Categories: Uncategorized