Endringsordre skjema

Underskrift Entreprenør. Dersom BH har utstedt en endringsordre , skal skjemaet pkt. Se nærmere i veiledningen til skjemaets pkt.

Dersom entreprenøren mottar en irregulær endringsordre , er varslingsreglene de samme som ved feil eller mangler ved oppdragsgivers ytelse. Avvik: Kontraktsarbeid . Følgende to varslingsskjemaer skal benyttes: 1.

Samme er om partene har avtalt bruk av et skjema som innebærer oppdragsgivers samtykke. Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Dato for iverksettelse: Beskrivelse av praktiske og økonomiske konsekvenser av endringen: (fylles ut av operatør). Er det ikke gitt endringsordre , og befinner man seg i den situasjon at entreprenøren ønsker tilleggsbetal- ing for arbeidet, må han sørge for å varsle byggherren om dette. Normalt sendes et standardisert skjema kalt endrings-.

Krav om endringsordre ”, jf. Varsel eller krav om endring. Kostnadskonsekvens må spesifiseres i underpunkter: Enhetspris i kontrakt, avtalt pris, eller regningsarbeid. Eventuelle fremdriftsmessige konsekvenser må .

De tids-, pris-, og eventuelt vektvirkninger som ikke er fastsatt i den opprinnelige versjon, skal fastsettes i den . Ikke godkjent (begrunnes i felt under). Besvart av byggherren (Etter behov avhengig av avtalte rutiner.) Dato: Sign. Aksept av entreprenøren. Hvis et slikt tillegg medfører endring i Kontraktsprisen eller Fremdriftsplanen skal endringsordre i alle tilfelle utstedes. En endringsordre skal uttrykkelig betegnes som dette og gis på fastsatt.

Den skal inneholde en fullstendig beskrivelse av endringsarbeidet, tidsplanen for utførelsen, virkningene på Kontraktsprisen . ENDRINGSORDRE FORESPØRSEL. RSAK (med henvisning til tegning, beskrivelse, endringsliste, prisforespørsel etc.): KONSEKVENSER (Teknisk, praktisk, økonomisk, fremdriftsmessige, forhold til kontrakt):. Hvordan opprette endringsordre på avtalen (endringsbilag). Finn skjema for endringsordre på avtalen. Pål mottar, godkjenner og videresender.

Leverandør mottar og fyller ut. Legg endringsordre inn på avtalen. Gjennomføring av endringer. Vedlegg – Skjema for endringer benyttes ved forespørsel om endring.

Endringsordre – oversikt på avtalen.