Endringer byggherreforskriften

EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XVIII nr. Kapittel Innledende bestemmelser. Byggherreforskriften gir byggherren et selvstendig og overordnet ansvar for at HMS på byggeplassen blir ivaretatt. Vi ser nærmere på forskriften. Språklige endringer og tekstredigeringer.

Tydeliggjøring ved å fjerne passivform.

Prinsipiell bruk av begrepene planlegging, prosjektering og gjennomføring hvor det er relevant. Noen endringer får betydning for praksis (materielle endringer ). Tilrettelegging for dialog mellom involverte aktører . Forskriften inneholder endringer i forskrift 3. Endringer i byggherreforskriften fra 1. Kristin Grindsta rådgiver i Sticos. Som et ledd i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet blir det nå innført krav om elektronisk oversikt over ansatte på byggeplasser. Listene skal nå også inneholde HMS-kortnummeret til de som utfører . Oversiktslisten skal føres elektronisk, kontrolleres daglig og inneholde følgende opplysninger .

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), fastsatte 3. Om et par måneder er det ingen bønn: Da må det føres elektroniske mannskapslister på anlegget. Men det trenger ikke være så forbasket avansert. Utsettelser i byggherreforskriften.

Den gamle papirlista i perm er derfor en saga blott. SHA-planen og eventuelle endringer i denne skal være lett tilgjengelig og gjøres kjent for alle involverte på. Helse, miljø og sikkerhet (generell betegnelse) . Koordinator under gjennomføring skal påse at planen følges og at nødvendige avgjørelser og endringer (eks. framdrift) ivaretar sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. HÅNDTERING AV AVVIK OG ENDRINGER FRA SHA PLANEN. Prosedyren skal anvendes ved større revisjonsstanse og prosjekter hvor det er flere fagdisipliner involvert.

Om ny byggherreforskrift. Utsatt ikrafttredelse av endringer i byggherreforskriften. Les mer på Nyheter fra Arbeidstilsynet. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser.

Dato, Beskrivelse av endring , Utarbeidet av: Godkjent av:. I de tilfeller Statens vegvesen utfører byggherreoppgaver på vegne av en fylkeskommune, har vi rollen som byggherrens representant etter byggherreforskriften. Bruker følgende skjema som skriftlige avtaler iht. Merknad: Hvis det er et tillegg til eksisterende oppdrag kan skjema Varsel om endring mv i tilknytning til fastprisarbei Varsel om budsjettavvik mv i tilknytning til regningsarbeid eller annet oppdragsspesifikt .