Elektroosmose sintef

Dersom utvendig oppgraving er problematisk, eller hovedproblemet er kapillær oppsuging via grunnmurssålen, kan alternative metoder som elektroosmose eller innvendig grunnmursplate med utforing være aktuelt. Det er viktig å presisere at alle de tre undersøkte metodene har sine fordeler, ulemper og . Og for å gjøre pulserende elektro-osmose -prosessen enda mer tydelig sammenligner han den med blodårer: – Når du tar blodprøve, går blodet opp i røret. Trond Bøhlerengen er sivilingeniør og forsker ved SINTEF Byggforsk.

Han har ikke hatt kontakt med Halvorsens firma, men uttaler seg . Utbedring av fuktskadede kjeller yttervegger.

Delrapport – Felt-, laboratorie- og beregningsmessige. De enkelte metodene har alle sine fordeler og ulemper eller spesielle anvendelsesområder. Fuktige kjellere kan gå på helsen løs. Det finnes flere måter å løse problemet på, men hvilken er best for deg? Er utvendig oppgraving problematisk, eller hovedproblemet er kapillær oppsuging via grunnmurssålen, kan alternative metoder som elektroosmose eller . MERK: Konklusjonen tar utgangspunkt i EPT-systemet og metoden, ett system og installasjonsmetode vi er alene om i Norden.

Byggforsk har også i andre rapporter pekt på viktigheten av korrekt utført elektroosmose -installasjon som avgjørende for effekt. Andre elektroosmose -aktører benytter denne og andre rapporter fra .

Isola as, Isodren Norge as, EPT as og SINTEF Byggforsk. Vedrørende bruk av elektroosmose som uttørkingsmetode ble ett av to feltforsøk mislykket. Det er altså denne type fukt som suges inn i murkonstruksjonen elektroosmose kan bekjempe – ikke for eksempel rennende vann som kommer inn i sprekker.

Disse bør møtes med sunn skepsis, mener Anders Kirkhus i Sintef Byggforsk: – Slikt driver man med i tuneller . Dette bladet behandler skader knyttet til fukt i kjellere og beskriver hvordan de kan kartlegges og utbedres. Vannskader på grunn av flom, tilbakeslag i avløp, rørbrudd og lekkasjer fra installasjoner er behandlet i Byggforvaltning 700. For å få tilgang til resten av. Innvendig grunnmursplate og utforing.

Lekkasjetetting v injisering. Kjemisk fuktsperre mot kapillært oppsugd fukt. Fysisk fuktsperre mot kapillært oppsugd fukt. Elektroosmoose løser fuktproblemene dine uten å grave.

En svak strømkilde sørger for å presse vannet ut av for eksempel grunnmur eller kjellervegg. Du finner hele rapporten . Fellesbetegnelsen for metoden er elektroosmose – tørker kjellerveggen ved hjelp av naturlovene. Pulserende elektroosmose kan være bedre enn drenering iflg Sintef Byggforsks rapport, under forutsetning av at elektroosmose anlegget er riktig dimensjonert og montert. Typiske symptomer som vises på . Løsningen går ut på at man benytter svakstrøm (Volt) og monterer elektroder i murveggen i en rekke .

Systemet kan også monteres som et skjult anlegg ved at ledningene slisses inn i muren og pusses over. EPS-fuktsikring vil kunne holde muren tørr selv når huset står med bena i vann. Dette er bekreftet i flere rapporter over mange tiår utarbeidet av Sintef Byggforsk. Les mer om EPS- systemet i . Bufret hovedforhandlingen at dersom reparasjon og utbedring gjøres ved hjelp av elektroosmose , kan arbeidet utføres.

SINTEF -rapporten, kan retten ikke se at Andreassen må avfinne . Vi leverer en alternativ form for drenering, kalt elektro-osmose -metoden.