Elektroosmose drenering

Elektroosmose Slipper å grave opp utvendig. Kan eventuelt stoppe kapillærtransport fra fundament, det vil si. Drenering : Kan være praktisk vanskelig.

Ved kapillæropptrekk fra fundament kan metoden være uten virkning. De skriver samtidig at det kan elektroosmose gjøre.

For å stoppe dette trengs det en energi som er sterkere enn kapillærkreftene. Det snakkes mye om drenering , men ikke om kapillært vannoppsug. Ingen andre metoder enn elektro-osmose kan løse det problemet, hevder Halvorsen.

Edvardsen i Byggforsk bekrefter at elektro-osmose ser ut til å kunne stoppe . En gravedrenering fungerer fint til sitt formål, men vil ikke kunne hindre kapillær fuktinntrenging i konstruksjoner av mur, betong, tegl og Leca. Og de fleste fuktskadene er i relativt nye bygg. Når deler av bygningen står under terrengnivå – bygninger med kjellerrom – er det viktig å sikre god drenering rundt og under huset, samt sørge for at vann og fukt på utsiden håndteres på riktig måte.

Vi har sett at elektro-osmose kan tørke ut konstruksjoner.

Som overskriften sier så lurer jeg på om noen av dere har drenert huset deres ved hjelp av elektroosmose og vil dele noen erfaringer. Noen kaller det for alternativ denering, eller drenering uten graving. Vi leverer en alternativ form for drenering , kalt elektro-osmose -metoden. Dersom utvendig oppgraving er problematisk, eller hovedproblemet er kapillær oppsuging via grunnmurssålen, kan alternative metoder som elektroosmose eller innvendig grunnmursplate med . Fellesbetegnelsen for metoden er elektroosmose – tørker kjellerveggen ved hjelp av naturlovene. Metoden har dokumentert effekt av.

Nytt utvendig tettesjikt. Utvendig dampåpen isolasjon. Innvendig grunnmursplate og utforing. Lekkasjetetting v injisering. Kjemisk fuktsperre mot kapillært oppsugd fukt.

Fysisk fuktsperre mot kapillært oppsugd fukt. Løsningen går ut på at man benytter svakstrøm . Pulserende elektroosmose kan være bedre enn drenering iflg Sintef Byggforsks rapport, under forutsetning av at elektroosmose anlegget er riktig dimensjonert og montert. Har skrået tomt mot husvegg, og må nå til og drenere da det er litt småvått i kjeller, det er kun den veggen det er slik på, men ikke hele veggen, går det and og legge ny drenering til kun den veggen? Har du vurdert elektroosmose ?

En kontrollboks overvåker fuktigheten og viser hvordan systemet arbeider. EPS fuktfjerning tørker fuktig mur med elektro-osmose, og holder. Med en liten boks og trådløst system skal kjelleren bli tørr, og i framtida. Evensen vurderte for å få bukt med fuktig kjeller var elektro-osmose.

Ny drenering er viktig for innemiljøet og øker verdien på boligen din. Fuktskader og kondens i kjeller kan oppstå ved kun innvendig isolering. Gravco as har årelang erfaring med utbedring . Det vanligste tiltaket mot fuktig kjeller er drenering , men det finnes også andre metoder. Det positive vannet ledes mot den negative elektroden til jor slik at vannet presses ut av hele muren.

Omfang av probleNoen av kjellerveggene hadde store saltutslag,med avflassing av murpuss og begynnende soppdannelsen. Høye fuktverdier ble målt.