UncategorizedEksempler på universell utforming

Eksempler på universell utforming

Se gode eksempler på universell utforming. Universell utforming handler om å skape gode, inkluderende lokalsamfunn der alle kan delta. Alle trives i inkluderende lokalsamfunn.

Bilaget til Kommunal Rapport 24. Denne eksempelsamlingen er en del av Husbankens totale kvalitetsarbeid. Formålet med samlingen er å vise eksempler på gode løsninger på en enkel måte.

Målgruppen er i første rekke aktørene i byggebransjen, men vi håper at også kommunene og andre kan finne. Det handler om å heve kvaliteten på infrastrukturen gjennom bruk av ulike virkemidler, slik at flest mulig kan ta den i bruk. Utformingen av våre fysiske omgivelser og de produkter vi omgir oss med har vært behandlet i mange . Vi leter etter gode eksempler på uterom som fungerer som sosiale og aktive møteplasser.

Har du gode eksempler eller kreative idéer? Send dine forslag til oss – og bli med i idéhefte støttet av Husbanken! Rådgivningsfirmaet Universell Utforming AS skal utvikle et idéhefte med gode eksempler på inkluderende uterom ved . Fagstoff: Norske mediebedrifter har lenge arbeidet med universell utforming av nettsider.

Vi ser konkret på Store norske leksikon, Vegvesenet og NRK.

Det vil si å skape en best mulig tilgjengelighet for alle uten bruk av særløsninger, og på denne måten legge til rette for at flest mulig på egen hånd kan mestre hverdagslivets utfordringer. Håndbok med gode eksempler på universell utforming innen ABM. Fra avlastningssenter for Borgund stavkirke.

Det nasjonale ABM- nettverket for universell utforming og tilgjengelighet for alle etterlyser gode eksempler på universell utforming i arkiver, biblioteker og museer. Hvordan komme seg trygt fra A til C uten å gå om B? An example of bad Universal Design? The ladies are queing while men pass to a restoroom with plenty of space. Foredrag på NAL Akademiets seminar Universelt utformete boliger etter nye TEK, 31. Nye Tekniske forskrifter krever kompetanse på universell utforming av bygninger.

Ferske eksempler viser at det er et godt marked for universelt utformede boliger. Seminaret fokuserer både på generelle kvaliteter som skal til . Prinsippet anvendes ved utvikling av produkter, tjenester, bygg, infrastruktur m. Hovedløsningen skal imøtekomme alle brukerbehov. Inngangspartiet til Nordahl Grieg vgs uten hindringer. Dette er likestillingsaspektet i universell utforming. Kvinne bærer barnevogn ned trapper.

I en universelt utformet løsning er det hovedløsningen som skal være brukbar for alle. Stord kommune har egne bestemmelser til kommuneplanen Bestemmelser, vedlegg Reguleringsplan Se Hamar kommune: Reguleringsplan .

Mennesker med nedsatt funksjonsevne møter barrierer som hindrer samfunnsdeltakelse på alle livets områder. Gå til Bruk av tiltaket – eksempler – Figur viser et godt eksempel der hovedløsningen ivaretar universell utforming. Målet med universell utforming. Det er etablert en tydelig gangsone som er fri for hindringer ved at lyktestolper er trukket ut i det øvrige arealet. UNIVERSELL UTFORMING – UTEOMRÅDER.

Friluftsrådet Vest på Vest- karmøy gir rullestolbrukere adgang til nye områder. Strandmatte utplassert av. Dekket er børstet betong for å ha en sklisikker atkomst.

I undermenyene Søkermatrise og Søkeord kan du søke på eksempler levert av kommuner og fylker i tiltak som er gjennomført i perioden.

Categories: Uncategorized