UncategorizedEksempel på avviksrapport

Eksempel på avviksrapport

Alle bedrifter har internrutiner, og der blir ofte rutiner for avvik behandlet. Når vi har oppdaget et avvik, . Den som oppdager et avvik, melder dette videre til nærmeste leder på avviksrapporten og signerer. Dette dokumentet er et eksempel på internkontroll for mindre virksomheter.

Dokumentet hører sammen med.

Vedlegg – Driftsrutiner og sikkerhetstiltak. Bufret Lignende Her gis en oversikt over oppdateringer. Det skal fremgå når oppdateringer har skjed hvilket område som er oppdatert og hvem som har foretatt oppdateringen Oppdatering skal skje minimum en gang pr. Forslag til skjema, Mal 1. Alle kan forfatte avviksrapport , men skal normalt sendes via Kaptein.

Leder Seksjon Fartøydrift er mottaker av rapport. Ved rapportering rundt arbeids og.

Preventive tiltak skal føres inn her, for eksempel info til alle båtene i flåten. Registrering av avvik hvor det gis en beskrivelse av avvik, samt forslag til tiltak for å rette opp avvik. Som hovedregel sendes originalen tjenestevei. Ofte vil det være hensiktsmessig å informere andre sektorer om avviksregistreringen (for eksempel bygge- og vedlikeholdstjenesten).

Dersom kopi av avviksrapporten sendes til . Oppmerksomhet på avvik er viktig uansett hvilken virksomhet man driver. Sett fra et bedriftsøkonomisk perspektiv er det viktig å prøve å unngå avvik og dermed redusere de såkalte kvalitets-kostnadene. Kvalitet er dermed et begrep som inneholder mange elementer. Deretter kan man ta stilling til hva.

Avvik kan være så mangt. LEDER ER ANSVARLIG FOR Å IVERKSETTE FOREBYGGENDE TILTAK. SKJEMA FOR MELDING AV AVVIK, ULYKKER. Rapportert av :Lene Søyland. Resultat av spesiell oppfølging av korrigerende tiltak skal rapporteres, enten i avviksrapporten , i et vedlegg til rapporten, eller ved å henvise for eksempel til rapport fra relevant intern tilleggsrevisjon.

Tekniske leder , kvalitetsansvarlig . Sikkerhetsinspeksjon av hvert enkelt lekeapparat med beskrivelse av avvik, gradering av avvik, samt kildehenvisning for hvert enkelt avvik.

Ta kontakt med oss så sender vi eksempler på våre rapporter. Videre innebærer det å bruke et. Eksempel på skjema for risikovurdering. Hvem kan skrive en avviksrapport ? Anvende alarmsystem i forbindelse med brannvarsling. Du kan bli testet i følgende: Hvorfor har vi alarminstrukser?

Bruk eksempler og forklar hvilke situasjoner det er . Du kan velge å generere rapporter og koder basert på utvalgsvilkårene – for eksempel nonconformance tall, varen, kunden, leverandøren eller status – som er knyttet til en nonconformance. Fareanalyse basert på HACCP. For eksempel temperaturer. Kritiske Kontrollpunkt hos Baker Hansen er funnet til å være varmebehandling. Test sammendrag rapport.

Verktøy i form av drivere og stubber som må lages listes.

Categories: Uncategorized