Eiendom i aksjeselskap

Til sammen vil du altså få en marginalskatt på 4 på leieinntekter tatt ut av aksjeselskap som utbytte. Gjør du uttaket som lønn kan skatteprosenten bli noe lavere eller høyere, avhengig av hvor stor din øvrige inntekt er. Ved tap vil den personlige eieren ha fradrag for tapet. Når en kjøper eiendom gjennom et aksjeselskap , får en ikke skrevet opp avskrivningsgrunnlagene.

Derfor er det i praksis vanlig at en krever en viss rabatt av selger, sammenlignet med situasjonen hvor en kjøper en eiendom direkte, fortsetter duoen. Mange lurer på om det lønner seg å kjøpe bolig eller hytte gjennom aksjeselskap.

Eier du utleieleilighet gjennom et AS, må selskapet betale skatt av . Om du kjøper en eiendom eller selskapet som eier den, er ikke likegyldig. Deloitte-advokat Thorvald Nyquist går gjennom effektene. Eie gjennom aksjeselskap er derfor . Da sparer jeg altså skatt, men stemmer dette?

Bør jeg velge NUF framfor AS ? Og, hvis jeg har Holding NUF og Eiendom AS, slipper jeg da revisor? Har hørt at det kan være fordelaktig å eie hver eiendom i eget aksjeselskap som igjen eies av et holdingselskap da salg av leilighetene vil være skattefritt. Eies en virksomhet av et aksjeselskap , unngår en gevinstbeskatning hvis det er aksjene i det selskapet som eier virksomheten, som selges.

Dette gjør naturligvis at en del skattytere vil søke å posisjonere seg . Hvis en aksjonær benytter selskapets eiendom til private formål, er det vel kjent at det må betales markedsmessig leie hvis en skal unngå skattemessige konsekvenser for selskapet og aksjonæren. Høyesterett har i en nylig avsagt dom gått lenger enn dette og foretatt beskatning på grunnlag av kostnadene selskapet har . Denne forskriften har betydd at eiendomsselskap – aksjeselskap hvis virksomhet utelukkende er å eie fast eiendom og drift av denne – forholdsvis enkelt kan stille eiendommen . Overdragelsen av skattyters bolig til hans familieeide aksjeselskap Selskapet AS må i utgangspunktet stilles likt med en overdragelse til en utenforstående dersom overdragelsen skjer på markedsmessige vilkår. Det er opplyst at selskapet driver med eiendomsinvesteringer og at det ser på kjøpet som en . Disse smarte grepene sikrer deg gode og stabile utleieinntekter.

Regn ut om utleieboligen er en lønnsom investering. Jeg og kamerater (rørleggere, snekkere og byggevare-kjede ansatte med gode priser på varer) tenkte å prøve oss i boligmarkedet, ved å kjøpe en eiendom ,. Sparer jeg skatt ved å investere i boliger via et aksjeselskap eller NUF? Sett at jeg ønsker å kjøpe leiligheten for å drive utleie av denne gjennom et aksjeselskap. Jeg kan i dag stille med 100.

Jeg vil selvfølgelig sette meg inn i dette og søke profesjonell hjelp, men som sagt vil jeg ha litt tilbakemeldinger . Lurer på om det er mulig å kjøpe bolig sammen med et aksjeselskap i tillegg til privat. Og hvis man ønsker å leie det ut og . Tenker å flytte til noe større, men ønsker å beholde leiligheten for å leie den ut. Regner med prisene vil fortsette å stige i området.

Kjøpte for 1M og regner med at verdien nå er ca 4M. Jeg har et aksjeselskap og lurer på om jeg skal sette fritidseiendommen på firmaet eller på meg privat.

Vi tenker å leie ut hyttene av og til, og har to barn. For tiden gjelder mer gunstige regler for arveavgift ved overføring av aksjer enn ved overføring av fast eiendom. Aksjene kan ved avgiftsberegningen . Nielsen å gjøre dette lenger. Som privatperson kan du leie ut inntil fem enheter før du blir liknet som næringsdrivende.

Historiene om folk som har tjent massevis på eiendom florerer. Eiendomsselskapers adgang til å stille eiendom som sikkerhet ved oppkjøp – forslag om forenklinger i aksjeloven § 8-10. Av Bård Ivar Koppang , 25. Gevinst ved salg av fast eiendom beskattes med.

Fritaksmetoden stimulerer således til selskapsmessige omorganiseringer for å spare mest mulig skatt ved et salg av fast eiendom.