Eeavfall gjenvinning

Norsk Gjenvinning er hovedoperatør for Norges ledende EE-returselskap Renas og har gratis mottak flere steder i landet. For eksempel KFK gasser (klimagasser) i kjølemøbler, kvikksølv fra for eksempel sparepærer, frysere, strykejern og mokkamastere, bromerte flammehemmere i plast, PCB i kondensatorer i hvitevarer. I tillegg sparer vi både COutslipp og energi ved å . EE – avfall er utrangerte elektriske og elektroniske produkter.

Returselskapene er underlagt krav til innsamling og behandling av kasserte EE-produkter.

Oppgang i materialgjenvinning. På mottaksanleggene skrur man fra hverandre og sorterer de ulike bestanddelene. Disse må hentes ut slik at de kan . Elektronikk inneholder edle metaller som for eksempel gull og kobber, gull vet de fleste at er verdt å ta vare på og kobber regner vi med å gå tomt . Nye krav til elektronisk avfall på plass.

De nye reglene som trådte i kraft 1. Bestemmelsene i dette kapitlet omfatter ikke løse batterier jf.

Her i Norge kaster vi i dag mer enn dobbelt så mange TVer og datamaskiner som vi gjorde for ti år siden. Samtidig har vi blitt flinkere til å levere de elektriske apparatene til gjenvinning , og det gir både miljøgevinst og gjenbruk av ressurser. NORSIRK ivaretar produsentansvaret for Power i Norge – hvilket betyr at NORSIRK sørger for å samle inn og . Farlige stoffer behandles forsvarlig og hindrer ukontrollerte . Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt undervisningsopplegg og tips for lærere.

Elektronisk avfall utgjør en verdifull ressurs som ny råvare. Gjenvinning av freonkjøleskap tilsvarer over tonn karbondioksidutslipp – den miljøpåvirkningen som oppstår ved produksjon av jomfruelige materialer og hvis klimafarlige gasser ikke uskadeliggjøres, men lekker ut. Slike produkter innehold ofte miljøgifter og skal leverast tilbake for miljøsanering og gjenvinning. Eksempler på elektrisk og elektronisk avfall. Innsamleravtale med RENAS.

Godkjent som mottak og behandler av elektrisk og elektronisk avfall. Av denne mengden har 8. Kuldemøbler (frysere, kjøleskap osv.) samles på mottakene og blir hentet og kjørt til Norsk Metallretur AS i Kristiansand. Her blir dette demontert og tappet for farlige gasser.

Det som kan gjenvinnes på kuldemøblene sendes til gjenvinning.

Og bare prosent av dette avfallet gikk til gjenvinning , framgår det av en fersk FN-rapport. Elektriske- og elektroniske avfallsprodukter. Da vil ikke lenger de tungt nedbrytbare stoffene hope seg opp i naturen og føre til skade på mennesker. Bransjen som forhandler elektriske og elektroniske produkter har opprettet såkalte materialselskaper som sørger for innsamling og gjenvinning av dette avfallet. Der blir avfallet skrudd fra hverandre, sortert og sendt videre til gjenvinning.

Materialene som kan brukes på nytt, som jern, aluminium, glass og plast blir gjenvunnet til nye produkter sammen med annet sortert avfall. For eksempel inneholder kjølemøbler klimagasser, og kvikksølv finnes i blant annet sparepærer, frysere, strykejern og mokkamastere. Stene Renovasjon (Sandnes). Franzefoss Gjenvinning AS (Tananger).

Bedriften må deklarere leveransen hos mottaker og betaler for behandling hos mottaker. Avfall er likevel en viktig ressurs ved resirkulering og gjenvinning.