UncategorizedEe avfall

Ee avfall

Disse selskapene har inngått bransjeavtale med Miljøverndepartementet med mål og frister for gjenvinningsgrad. Innsamling og behandling finansieres ved at det er pålagt et miljøgebyr på hver solgte enhet. Slike bransjeavtaler er inngått for EE – avfall , batterier, isolerglassruter, bildekk og alle typer emballasje. WEEE Bufret Lignende WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) er et EU-direktiv som i korthet går ut på at produsenter av elektriske og elektroniske produkter er ansvarlige for innsamling og gjenvinning av produktene når de avhendes.

Elektriske og elektroniske produkter, såkalte EE -produkter, er en omfattende og sammensatt gruppe . Dei fleste elektriske og elektroniske produkt inneheld helse- og miljøfarlege stoff i forskjellige mengder.

For å sikre at stoffa ikkje skader miljø eller helse, er det oppretta returselskap for elektrisk og elektronisk avfall, såkalla EE – avfall. Alle importørar og produsentar i Noreg er pålagde å vere medlem av eit returselskap som . NTNU innfører kildesortering så ansatte, studenter og besøkende kan sortere avfallet sitt. Kildesorteringen innføres trinnvis, og på denne siden kan du lese om hva du skal kaste hvor.

Småelektrisk utstyr, mobiltelefoner, datamaskiner, skrivere, hvitevarer, batterier og ellers alt med ledning regnes som EE – avfall. Kontakt vaktmester i bygget hvis du ikke vet hvor EE – avfall skal plasseres. Kontakt bygningsansvarlig i bygget (vaktmester) hvis du ikke vet hvor EE – avfall skal plasseres. Treverk, stein, betong og metall samles i egne containere ved hvert bygg og blir levert til materialgjenvinning.

Ta kontakt med vaktmester ved større mengder avfall.

Som elektronisk avfall regnes alt av småelektrisk utstyr, mobiltelefoner, datamaskiner, skrivere, hvitevarer, samt batterier og . Informasjon om hvordan du skal sortere avfall på NTNU. NTNU skal produsere minst mulig avfall og tilrettelegge for avfallssortering. Se fullstendig oversikt.

Det er Driftsavdeling som har ansvar for avfallshåndteringen. Avfall sorteres i ulike fraksjoner i NTNU. RENAS er landets ledende EE -returselskap.

Elretur er navnet på NORSIRKs effektive og landsdekkende produsentansvarsordning for elektriske og elektroniske produkter. Vi samler inn, miljøsanerer og gjenvinner EE – avfall. Deler som inneholder miljøgifter blir behandlet som farlig avfall, mens det øvrige avfallet i stor grad blir gjenvunnet. Omkring prosent av EE – avfallet som kommer inn til retursystemene går til ombruk, materialgjenvinning eller energiutnyttelse. Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden.

Waste estimates of EEE products within the responsibility of RENAS AS ( EE – avfallsanslag innenfor Renas sitt ansvarsområde). Dynamic material flow analysis of selected components and hazardous substances in televisions. På gjenbrukstorget kan husholdningene gratis levere nesten alle typer avfall, også spesialavfall.

Farlig avfall er videre fordelt i. Lever derfor dine kasserte elektriske og elektroniske produkter til forhandler eller kommunal gjenbruksstasjon, slik at EE – avfallet ikke kommer på avveie i for eksempel . Faktura ettersendes av Miljødirektoratet.

Fylkesmannen viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel om innkreving av gebyr til statskassen.

Categories: Uncategorized