Ect behandling

ECT er en meget effektiv behandlingsmetode ved visse livstruende, psykotiske eller psykiske lidelser som vanskelig kan behandles , spesielt dype depresjoner kjennetegnet ved næringsvegring, uttalt selvmordsfare, stupor eller sterk angst og forvirring. ECT brukes også ved kroniske og markerte . Denne forskningen viser at serier av ECT – behandling gir en overraskende bra effekt. I gjennomsnitt viste resultatet at prosent av pasientene som . Den første gangen jeg fikk ECT – behandling var jeg år og hadde vært tungt deprimert i et år.

De hadde i løpet av det året prøvd flere typer antidepressiva og antipsykotika som ikke fungerte på noen positiv måte.

Jeg fikk behandlinger fordelt på tre uker, og allerede etter 3-behandlinger hadde det effekt. Her er jeg i EKKO-redaksjonen i Psammen med programleder Mona Myklebust for å svare på spørsmål om ECT – behandling. Svarer deg om elektrosjokk. Dette ble gjort i forbindelse med Solveig . Behandlingen består i at man utløser kunstige epileptiske anfall ved å lede elektrisitet gjennom pasientens hjerne.

Elektrosjokkbehandling kalles på fagspråket elektrokonvulsiv terapi og forkortes gjerne ECT – behandling. ECT går derfor ut på å fremkalle et kontrollert. Det er ikke lenger riktig å karakterisere ECT – elektrosjokk – som en kontroversiell behandling av psykiatriske lidelser.

Det er ikke noe alternativ til samtalebehandling, men er den best dokumenterte antidepressive behandling vi har.

Elektrokonvulsiv terapi, engelsk: Electroconvulsive therapy, forkortet ECT , også kalt elektrosjokk- behandling. Muligheten for ECT – behandling synes imidlertid å være begrenset . Dette er mer enn år siden, og informasjonen blir sakte bedre. Jeg er ikke alene om å si at ECT – behandling har bidratt til å gjøre livet verdt å leve.

Noe som sparer pårørende og samfunnet for enorme . Målgruppene for retningslinjen er behandlere i spesialisthelsetjenesten som anvender ECT , pasienter som behandles med ECT og deres pårørende, øvrig helsepersonell i primær‐ og spesialisthelsetjeneste samt administratorer og ledere i helsetjenesten. Fant du det du lette etter? Nasjonal faglig retningslinje om bruk av elektrokonvulsiv behandling ‐ ECT. I den nasjonale retningslinjen slås det fast at rett til informasjon og medvirkning er grunnleggende pasientrettigheter som står sentralt ved bruk av ECT , og det skal baseres på pasientens informerte samtykke. Krampene ble indusert av kamfer og Cardiazol, og behandlingen var effektiv mot katatone tilstander.

Etter introduksjonen av ECT spredte konvulsiv behandling seg over store deler av verden – man hadde i samtiden ingen effektive psykofarmaka. Hvilke pasienter har nytte av ECT ? Hvordan forbereder man seg til ECT ? Hva skjer under behandlingen ? Så hvis elektrosjokk er bra, hvorfor da så mye skepsis? Er det bare følelser og myter?

Men det er også interessant å merke . ECT kan vere eit alternativ for personar med bipolare lidingar som ikkje får effekt av andre tiltak.

Det er lite støtte for påstanden om at elektrokonvulsiv behandling ( ECT ) er effektivt for alvorlig depresjon. Behandlingen ser ut til å svekke nevropsykologisk funksjon i frontal og temporallappene, herunder hukommelse, og denne svekkelsen synes knyttet til atferdsendringer som fagfeltet har oppfattet som terapeutisk .