UncategorizedEbtherm 205 bruksanvisning

Ebtherm 205 bruksanvisning

Kom i gang raskt og enkelt! Her får du en veiledning til de viktigste funksjonene og innstillingene, en innføring i strømspareprogrammene og en oversikt over menysystemet. Les alltid hele bruksanvisningen for fullstendig produktinformasjon. De bygger på et prinsipp som er like smart som enkelt: sørg for at det bare er varmt når du trenger det.

EB – Therm har to energisparingsprogrammer.

Vår termostat styrer dette selv, så slipper du å tenke på det. Det kan for eksempel handle om å automatisk senke varmen når du er på jobb eller sover, og så sørge for at det blir . För att garantin ska gälla måste produkten installeras och handhas enligt denna manual. Det är därför väldigt viktigt att du läser manualen. Det gäller både dig som ska installera. Du hittar även information om felsökning samt . De bygger på en lika smart som enkel princip: se till att det bara är varmt när du behöver det.

För att underlätta för dig, så kan vår termostat styra detta själv.

Det kan exempelvis handla om att automatiskt sänka värmen när du är på jobbet eller sover, och sedan se till att det är varmt igen . På så sätt kan både komforttemperatur och eventu- ella temperaturkrav på golvmaterial kombineras. Om golvgivaren är inkopplad när termostaten slås på för första gången, väljs . Temperaturreglering sker med hjälp av en algoritm som använder fuzzy-teknik. Tekniken innebär att termostaten från start testar och samlar in data och uti- från dessa beräknar när den skall slå till och ifrån.

Denna teknik minskar tempe- ratursvängningarna och ger därmed en jämnare temperatur och en lägre ener-. This enables the comfort temperature and any flooring temperature requirements to be combined. If the floor sensor is con- nected when the thermostat is turned . Jeg har akkurat flyttet og har fått en slik termostat på badet, men har ikke bruksanvisning. Vi har ebeco 2og den er kaputt og vi må ha ny , men heter den idag ebeco therm 2? For at garantien skal gjelde, må produktene installeres og håndteres i henhold til denne bruksanvisningen. Derfor er det viktig at du leser bruksanvis- ningen.

Noen som har kjennskap til denne termostaten? Har koblet den opp, men ser ikke ut til at den fungerer. Koblet ut føler og testet på luftføler . Les tester og omtaler før du skal kjøpe på nett.

Badrumshylla Glas Serie Ekkro EK 200.

HANDBUCH EB – THERM 205. MANUAL FOR EB – THERM 205. BRUKSANVISNING EB – THERM 205. KÄYTTÖOHJE EB – THERM 205. РУКОВОДСТВО ДЛЯ EB – THERM 205.

Ställs enkelt in med analogt rattreglage. EB-Therm – golvvärmetermostat med golvgivare.

Categories: Uncategorized