Dut dimensjonerende utetemperatur

Beregning av bygningens effektbehov. Dimensjonerende temperaturer og tallverdier. Tabell for akkumulerte graddager og dimensjonerende utetemperatur. Byggets største effektbehov bestemmes av isolering, vindustype, ventilasjonssystem, geografiske beliggenhet etc.

En korrekt beregning utføres med utgangspunkt i dimensjonerende utetemperatur på stedet ( DUT ) samt varme . Klimadataene gir grunnlag for termisk dimensjonering og frostsikring av konstruksjoner mot grunnen, som fundamenter for oppvarmede og uoppvarmede bygninger, ledninger og veier.

Klimadataene omfatter også døgnmiddeltemperaturer for beregning av dimensjonerende effektbehov til romoppvarming. VV på grunnlag av målte temperaturer og effekter på anlegget. Videre blir denne koeffisienten brukt til å beregne effektbehovet ved dimensjonerende utetemperatur DUT. Farsund barne- og ungdomsskole (FUS).

Denne rapporten har som mål å kartlagge om utetemperatur , byggeår og antall personer. Uteluftens døgnmiddeltemperatur og dimensjonerende utetemperatur ( DUT ),. Denne beregning kalles transmisjonsberegning eller iblant varmebehovsberegning.

Her følger noen generelle regler . Overflatemperaturen på innerruta, regnet utfra en utetemperatur på -°C ( DUT for Oslo) og en.

Simulert årlig kjølebehov samholdt med dimensjonerende utetemperatur sommer for klimasteder. Graddager er fra utetemperatur til °C. Norge har ekstreme temperaturer om vinteren men ofte i korte perioder. Det er også viktig at vi må dimensjonere. Husk at dette er utetemperatur og fuktighet.

Effektbehov ved dimensjonerende utetemperatur ( DUT ) – Avhengig . For bygningskategorien kontorbygninger (passivhus)er denne 4. Ekstrem høylast fremkommer som laveste 3-døgns minimumstemperatur med returtid år. DUT = dimensjonerende utetemperatur ). Følgende DUT gjelder for . Skal kundens varmeanlegg bestå av vannbåren gulvvarme? Ja: Nei: Areal: ……………m2. Skal anlegget også bestå av gatevarme? Kommentarer vedrørende bestilt effekt:.

På Røros og i Karasjok har vi en dimensjonerende utetemperatur ( DUT ) på henholdsvis -°C og -°C og årsmiddeltemperaturer (Tm ) på henholdsvis og -°C. I Bergen er de tilsvarende tallene for DUT -°C og °C for Tm. Energibehovet for en bolig i Karasjok vil således være ~ høyere enn en . Varmluftsoppvarming ble installert i én forsøksbolig og to andre boliger fungerte som referanseboliger hvor radiator brukes for distribuering av fjernvarme.

Ulikhet i personlast og brukervaner for de . DUT: Dimensionerande utetemperatur. Vattenvattentemperatur Normalfall. DUT ) som er – °C i Fredrikstad.

Temperatur på vannvarmer “Ekstra varmtvann”. Et anlegg kun bestående av gulvvarme, vil kunne ha kurve nr. Om det er vannbåren varme i ba kan det programmeres en minimumstemperatur på for eksempel °C for å sikre.