Dimensjonerende utetemperatur vinter

Beregning av bygningens effektbehov. Dimensjonerende temperaturer og tallverdier. Tabell for akkumulerte graddager og dimensjonerende utetemperatur.

Byggets største effektbehov bestemmes av isolering, vindustype, ventilasjonssystem, geografiske beliggenhet etc. Det er derfor en relativt komplisert beregning som kreves for å beregne det eksakte effektbehovet.

En korrekt beregning utføres med utgangspunkt i dimensjonerende utetemperatur på stedet (DUT) samt varme . Det finnes en mengde meterologiske data for norske byer. De fleste norske byer har snitt temperatur på året på mellom – °C og Snitt temperatur i . Uteluftens døgnmiddeltemperatur og dimensjonerende utetemperatur (DUT),. Oppvarming – relativt netto.

Hvor finner jeg dimensjonerende utetemperatur , vinter ? Har søkt her på forumet, finner veldig mye men ikke akkurat det,eller henvisning til hvor.

For vår og høst simuleringen er det regnet med en overskyet dag i mars og oktober, med utetemperatur på °C. Tabell Temperaturgradienter, og temperaturer i oppholdssonen og avtrekket ved ulike årstider. C ved dimensjonerende utetemperatur om vinteren (DUTv) i lokalt klima. Bruk fremskrivninger for beregning av dimensjonerende verdier og i planleggingen!

Norge og Trøndelag blir varmere. Klimatilpasning – å redusere risiko. Rapporten er et studie av varmluftsoppvarming i passivhus for norske vinterforhold , da med spesielt fokus. Oslo og Akershus: Temperatur.

Sesongnedbør ( vinter , vår, sommer og høst). I tillegg vil endring i utetemperaturen påvirke energibehovet til oppvarming av bygninger. Dette vil i stor grad påvirke beregning av både spisslast ( dimensjonerende utetemperatur vinter ) og varmebehov (årsmiddeltemperaturen). For plassering av ventiler se plantegningene med arbeidsplassløsning. Varmt tappevann skal oppvarmes med egen tappevannsvarmeveksler til ºC ±K.

Varmesentralen bygges, eies og driftes av Leverandøren. Det skal årlig dokumenteres at min. For sommerforhold regnes 22°C og relative fuktighet som dimensjonerende.

I haller (4) med takhøyde mer enn meter kan maksimal utgående .