Dimensjonerende utetemperatur sommer

Det er god korrelasjon mellom DUTS og årlig kjølebehov, med en beregnet korrelasjonskoeffisient på 9(se også vedlegg A.4). Simulert årlig kjølebehov samholdt med dimensjonerende utetemperatur sommer for klimasteder. Tromsø Bodø Stavanger Mo i Rana Karasjok Rygge Oslo.

Klimadataene gir grunnlag for termisk dimensjonering og frostsikring av konstruksjoner mot grunnen, som fundamenter for oppvarmede og uoppvarmede bygninger, ledninger og veier. Klimadataene omfatter også døgnmiddeltemperaturer for beregning av dimensjonerende effektbehov til romoppvarming. Tabell for akkumulerte graddager og dimensjonerende utetemperatur.

Uteluftens døgnmiddeltemperatur og dimensjonerende utetemperatur (DUT),. Fyringsesongens regnes å begynne når døgnmiddeltemperaturen synker under °C på høst ogs lutte ved °C på våren. Høyeste momentantverdi i Oslo er 3°C.

For Oslo ser den slik ut. Graddager er fra utetemperatur til °C. Eksempel september (15°C – °C) x dager = 90.

Standarden setter krav til høyeste beregnede netto spesifikt energibehov til kjøling. Denne rapporten har som mål å kartlagge om utetemperatur , byggeår og antall personer.

Tabell Temperaturgradienter, og temperaturer i oppholdssonen og avtrekket ved ulike årstider. Sammenheng mellom dimensjonerende sommertemperatur ( DUTS) og årlig. Hvor finner jeg dimensjonerende utetemperatur ,vinter?

Har søkt her på forumet, finner veldig mye men ikke akkurat det,eller henvisning til hvor. Rapporten gir temarelaterte betraktninger i forhold til eksisterende bygd miljø og valgte klimascenario nedskalert for. Når det gjelder risiko for råteskade, presenterer rapporten relativt gode data på fylkesnivå. Med sommersimulering menes simuleringen av til døgn, vanligvis med dimensjonerende sommerforhold. Framskrivninger om klimaet fram i tid er basert på såkalte klimanormaler.

Klimanormaler brukes som referanse for å sammenligne endringer i klimaet fra tidligere perioder til i dag og beregnet framtidsklima. Klimanormaler beregnes for en rekke . Dimensjonering av bygg og infrastruktur tar utgangspunkt i klimanormaler. Operativ temperatur Sommer : Max-verdi angir tillatt maksimal operativ temperatur i løpet av brukstiden. Episoder med høy 3-timers nedbør øker mer enn middelnedbøren.

Inntil videre foreslås det et klimapåslag på på regnskyll med kortere varighet enn timer. Foto: Jonas Dixon Østhassel. Det er god sammenheng mellom DUTS og årlig kjølebehov: Krav til kjølebehov.

Avhengig av dimensjonerende utetemperatur ved sommerforhold dvs.