Dimensjonerende utetemperatur bergen

Dimensjonerende utetemperatur i Kristiansand er -20°C. Forskjellen mellom innetemperatur og dimensjonerende utetemperatur. Tabell for akkumulerte graddager og dimensjonerende utetemperatur.

TEMP = Årsmiddeltemperatur. Klimadataene gir grunnlag for termisk dimensjonering og frostsikring av konstruksjoner mot grunnen, som fundamenter for oppvarmede og uoppvarmede bygninger, ledninger og veier.

Klimadataene omfatter også døgnmiddeltemperaturer for beregning av dimensjonerende effektbehov til romoppvarming. På Røros og i Karasjok har vi en dimensjonerende utetemperatur (DUT) på henholdsvis -°C og -°C og årsmiddeltemperaturer (Tm ) på henholdsvis og -°C. I Bergen er de tilsvarende tallene for DUT -°C og °C for Tm. Energibehovet for en bolig i Karasjok vil således være ~ høyere enn en . Det er også viktig at vi må dimensjonere anleggene. En korrekt beregning utføres med utgangspunkt i dimensjonerende utetemperatur på stedet (DUT) samt varme gjennomgangskoeffesienten (u-verdi) for aktuelle.

Kristiansand S – 2 ,Stavanger – 1 ,Bergen – 1 ,Leikanger – 1 ,Førde – 2 ,Nordfjordeid – 2 ,Ålesund – 1 ,Molde – 1 , Kristiansund N . Effekt- varighetsdiagrammene med tilleggsdata utgjør en kunnskapsbase som viser: › Uteluftens døgnmiddeltemperatur og dimensjonerende utetemperatur (DUT),.

For sommerforhold regnes 22°C og relative fuktighet som dimensjonerende. Det er god korrelasjon mellom DUTS og årlig kjølebehov, med en beregnet korrelasjonskoeffisient på 9(se også vedlegg A.4). Simulert årlig kjølebehov samholdt med dimensjonerende utetemperatur sommer for klimasteder.

Standarden setter krav til høyeste beregnede netto spesifikt energibehov til kjøling. Målet med simuleringen er å validere inneklimaet i kontorene og møterommet, dimensjonere oppvarmings- og ventilasjonsanlegget, beregne årlig energibruk. I dette tilfellet skal kontorbygget settes opp i Bergen. Horisonten direkte mot Vest er lav i Bergen men mot Sør og Nord er det fjell i horisonten.

I tillegg vil endring i utetemperaturen påvirke energibehovet til oppvarming av bygninger. Høyere årsmiddeltemperatur. Langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for Vestlandet.

Dette er beregnede gjennomsnittsverdier for hele Vestlandet. Normal: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Tre grafer: De tre grafene under viser temperaturutviklingen for siste hele måne . Bufret Lignende Kundesentral. Gymsalen har et totalt vindusareal og ytterdørareal på 100m”.

Mål av bygget fremgår i oppgave nr.

Følgende krav er satt til U-verdiene: Tak U=0. Vinduer og ytterdører U=2. Universitetet i Bergen (UiB) å bygge et spesielt sjøvannsbasert.

Finnmark har bygningen i Finnmark ganger høyere årlig varmebehov enn bygningen i Oslo.