Desinfisere brønn

Tapp vannet fra alle kranene i hytta slik at hele ledningsnettet, og alle kranene også blir desinfisert. Ved rensing av brønn bør man være to – en som jobber og en som passer på. Brønnen bør regelmessig tømmes og rengjøres og ev.

Mattilsynets liste over godkjente kjemiske produkter til behandling av drikkevann. En Natriumhypokloritt- .

Hvordan gjennomføre selv rengjøre og desinfisere brønnen. Bare Gud har ikke de gamle brønner, Som tilfellet er med oss. Og noen vil drikke fra brønnen en gang, og selv. Dette gjelder også vannledninger som er tilsluttet.

For sisterner må man ta liknende . Foreldrene mine har et gammelt hus på gården sin (~1år gammelt) som søsteren min har bodd i frem til nå, men hun skal flytte og de vurderer å leie det ut for en billig penge. Vann direkte fra elver, bekker eller overflaten må ikke kunne trenge inn i brønn eller oppkomme.

Sjekk om det er døde dyr eller rester av kadavre i brønnen eller oppkommet, og dersom det er det, må disse fjernes og brønnen desinfiseres. Desinfiseringen kan skje med klor. Vi har et hus med brønnvann. Mine besteforeldre bodde her i alle år med dette vannet og det har funket fint. Men med nye moderne mennesker i huset er det ikke lenger akseptabelt med brunt hummus vann.

Vi ønsker å rense alt vann som kommer inn i huset. Er det noen som har noen tips til hvor jeg . For å desinfisere bør brukes brønnene. Brønntrykking er en metode vi bruker for å øke tilsig i borebrønner.

Vi utfører også rensing og desinfisering av brønner , samt demontering og montering av pumper. Jeg har en gammel brønn med grei nok vannkvalitet, men jeg har hørt at man tidligere gjerne slapp en. I spredtbygde områder er det mange som har ansvar for egen vannforsyning, enten alene eller sammen med naboer.

Vannet får man fra brønner , bekker, innsjøer eller tjern. Drikkevannet blir i slike tilfeller sjelden desinfisert , og det kan være helsefarlig dersom vannet blir forurenset med smittestoff fra avløpsvann og dyr. Drikk ikke vann direkte fra naturen i områder med mye smågnagere, fugler eller beitedyr.

Vannet kan drikkes hvis man koker det eller desinfiserer på annen måte.

Brønn eller oppkomme må sikres slik at forurenset vann direkte fra elver, bekker eller overflaten ikke skal . Klorin: Brønner hvor man ikke er sikker på vannkvaliteten kan renses med bruk av vanlig husholdningsklorin. Slik klorin inneholder ca gram klor per liter, og en forurenset brønn kan renses ved å tilsette ca en flaske klorin per kubikkmeter vann. Registrering av brønnen. Alle borede brønner brukt til drikkevann eller energi, skal i henhold til § i Vannressursloven meldes inn til den nasjonale brønndatabasen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). NGU har i samarbeid med Maskinentreprenørenes forening (MEF) og tidligere Norsk brønnborerforening (NBF) . Det er viktig å undersøkje UV-transmisjon, fargetal og turbiditet.

Avhengig av grunnforhold kan andre undersøkingar . Jeg får vann fra en brønn i et område der det er påvist mye radon i bolighusene. Helsemyndighetene krever desinfeksjon av alt vann, unntatt godt beskyttet grunnvann som kan vise til stabilt tilfredsstillende vannkvalitet. Mange norske vannverk bruker klor til desinfeksjon av drikkevannet.

Er grunnvann godt nok uten desinfeksjon ? Risikobasert tilnærming: Risiko = sannsynlighet x konsekvens. Vurdere sannsynligheten for gjennombrudd av smittestoffer til brønn. Hydrogeologiske parametere, forurensningskilder. Sannsynligheten for sykdom?

Hvilke smittestoffer er aktuelle? Spylebilsjåføren hadde arbeidet i rundt timer med å rense en brønn , da han kjente at noe stoppet opp i slangen, skriver Aftonbladet. Vanlig husholdningsklorin kan . Da han sjekket nærmere, viste det seg å være et skjelett pakket inn i en plastsekk.

Min første tanke var at det var restene av en sau. Så grep jeg tak i noe som så ut som en .