UncategorizedDelta elv

Delta elv

Et delta bygges opp til vannflatens nivå og tar form av en lav, nesten flat elveslette, vanligvis som en trekant eller vifte hvor spissen peker oppover elven. Delta har ofte en rekke mindre elver som grener ut fra hovedelven. Et elvedelta (eller bare delta ) er et landområde som er blitt dannet ved avleiringer ved munningen av en elv. Elveløpet i et delta er i mange tilfeller lite stabilt, og ved flom tar elven ofte nye løp og kan da dele seg i flere grener.

Avsetningen bygges opp til vannflatens nivå og tar form av en lav, nesten flat elveslette, vanligvis som en trekant eller vifte der spissen peker oppover elva.

Et delta har ofte en rekke mindre elver som grener ut fra hovedelva. I et lengdesnitt vil deltaet ha en . På grunn av erosjonskreftene frakter en vanlig elv millioner av tonn sedimenter med seg på sin ferd. Når elven senere møter stillere vann, faller strømhastigheten brått og vannet mister evnen til å transportere materiale.

Dette synker til bunns som avleiringer. Med tiden blir avleiringene til et delta som kan få ulike former . Elv er hovedtransportøren av erodert materiale, men også vind og is forflytter sedimenter.

Der sedimentene avsettes, for eksempel i delta , dannes grunnlaget for reservoarbergarter. De beste sandsteinsreservoarene består av velsortert sand. The electrical interface . For the Expendable Launch Vehicle ( ELV ) Alternative, one communications satellite would be flown on one Delta Launch Vehicle. VP Dcltrr export facilities.

Et delta er et område med veksling mellom vann og landområder omkring munningen av en elv der landområdene består av store avleiringer av materiale elva har fraktet med seg. Når elva møter stillestående vann, avtar vannhastigheten og materialet som elva har dratt med seg synker til bunnen. Etter hvert har det samlet . Foto: miljodirektoratet. Delta er landformer dannet av løsmassene fra elver. Typiske deltaer finner du der elvene går ut i vannet.

Kroksjø: Fra tid til annen blir en meandersving, en S-formet del av elva på en elveslette avsnørt fra resten av elveløpet, . Eksempler på slike er aktivt marint delta , meandere og flomløp. Bildet viser deltaet som formes i Gjendesjøen av de store mengdene morenemasse som føres ut i sjøen med elva Muru ved Memurubu. Morenemassene gir Gjende den karakteristiske smaragdgrønne fargen.

Nemunas er alle elvers mor, og et smykke i Litauen. Deltaet er nevnt og beskrevet i ulike kunstformer, blant annet av poeter, forfattere, kunstnere og komponister. Se våre tilbud på Delta Hotel Rotterdam i Vlaardingen.

Finner du hotellet til en lavere pris noe annet sted så matcher vi det med vår prismatch. Et delta oppstår ved en elvemunning, der elven blir grunnere og bredere, og derfor mister fart. Når den mister fart, legger den igjen erosjonsmateriale den . Når ei elv renner ut i stillestående vann legger den igjen sand og grus.

Bildet under viser Jostedølas møte med Lustrafjorden – en av Sognefjordens fjordarmer. Det bygges opp et delta. Elva har med seg stein, grus og sand.

Categories: Uncategorized