UncategorizedDe harde 30 årene

De harde 30 årene

Var disse åra virkelig så harde ? Verst var arbeidsløsheten. Hvor stor prosent som var ledige, avhenger av hvilket grunnlag en regner ut fra. Samtidig førte kriseårene med seg fornyelse og vekst.

Men dette tiåret ble også en viktig omstillingsti med industriell fornyelse og ekspansjon. De aller yngste intervjuer de aller eldste om hvordan det var å leve under depresjonen.

Alle som har levd en stun stiftet sikkert bekjentskap med de harde 30-åra. Det var stor arbeidsløshet, og fortjenesten blant folk flest var ytterst dårlig. Mange bønder og bedrifter, ja til og med . Det er økonomisk depresjon.

Bergliot vokste opp på et lite bruk like ved husmannsplassen Nessætra. Hun var selv av husmannsslekt, og ble gift med Kolbjørn, en sønnesønn av . Priser på hermetisert fisk og kunstgjødsel hadde for eksempel skutt i været og mange redere og fabrikkeiere hadde gjort god fortjeneste i noen år og det hadde vært mye å gjøre for norske arbeidere. Men da krigen var over gikk livet i Europa gradvis tilbake mot en mer normal tilstand hvor soldater igjen ble arbeidere og . Særlig på land som USA som fikk sin storhet gjennom frihandel.

Flere fagforeninger og mange arbeidere også i USA hadde klare sosialistiske synspunkt. Fallet i Tyskland var omtrent like stort. Millioner av mennesker mistet arbei hus og hjem. Til sammenligning blir dagens problemer heller beskjedne. Det økonomiske uføret banet vei for . Til ganske nylig har den realøkonomiske utvikling i depre- sjonstiden vært sparsomt undersøkt, og mye av det vi her leg ger fram må betraktes som foreløpige resultater og hypoteser.

Formålet er å foreta en kritisk vurdering av noen etablerte forestillinger om depresjonen i . Iblant består verden av desperate -åringer. Og alt for få av dem er desperate etter meg. Verdens børser er i kaos, vestlige land sliter med låneavdragene sine og arbeidsledigheten fortsetter å være skyhøy blant unge europeere. Se også: Norges historie.

Bøndene hadde gode tider siden de produserte mat. I denne alderen etablerer folk seg på ordentlig. Bedriftene fikk ikke solgt varene, og mange arbeidere . Man har fått seg bolig- og bil og man betaler på studielånet – som ikke er for høyt dersom man fullførte studiene til riktig tid i 20-åra. Har man vært flink og levd nøkternt står man sterkere i det økonomiske . Ja, som jeg har skrevet før så holder vi på med de glade årene og de harde åra.

Vi hadde to forestillinger idag, og som jeg grudde meg. Arbeiderpartiet som før .

Første var for 8kl, det gikk til helvete, jeg klarte å glemme en replikk og jeg ble jo selvfølgelig drit flau, men prøvde å gjøre det beste ut av det. Jeg tror ikke at det var .

Categories: Uncategorized