UncategorizedDatablad salmiakk

Datablad salmiakk

Flekkfjerner, Grovrengjøring,. SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS – OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. Kjemikaliets bruksområde. Generell rengjøring (gulv og inventar ). HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD.

IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK.

Taski Jontec Resin Remover klisterfjerner. Kan brukes både maskinelt og manuelt. Sikkerhetsdatablad (pdf) . Informasjon om helse, miljø og sikkerhet for COOP SALMIAKK 750ML er gitt til Miljødirektoratet produktregisteret via pliktig deklarasjon av kjemiske produkter eller via frivillig publisering av sikkerhetsdatablad. Minimum inkludere dette risikosetninger og fareklasser angående brann, eksplosjon, giftighet, helsefare og . Dersom du mot formodning ikke finner det du leter etter, kan.

Helse, miljø og sikkerhetsinformasjon om COOP SALMIAKK 750ML. Som et ledd i dette er det viktig at alle har tilgang til informasjon om giftige, miljøskadelige og brannfarlige varer som selges i våre butikker – hvis uhellet skulle være ute. På denne siden finner du sikkerhetsdatablad til alle merkepliktige produkter.

Vi har lagt inn datablader i en. NR: SYNONYMER: EC-NR: INDEKS NR: CAS NR: GRUPPE: PR. Forhold som skal unngås. Salmi Fettløsende Salmiakk. Royal Flytende Mild håndsåpe, 01.

Dispensersåpe Cachan Luxery, 01. REACH registreringsnummer. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes. Søk på for eksempel Blåtin så får du frem en oversikt over hele Blåtind-serien. Søker du Spylevæske får du frem disse, osv.

Du kan også velge språk og få sikkerhetsdatabladet opp på f. Vær oppmerksom på at ikke alle . Kommentarer til sider – Natur og univers – Cappelen Damm naturogunivers. Bufret HMS- datablad 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Utvikler giftig gass ved kontakt med syrer. Vaske- og desinfeksjonsmiddel.

Må ikke blandes med salmiakk -holdige produkter. Produsentens Varenummer.

HMS- Datablader fra andre leverandører finner du på ecoonline: Oversikt over produktblader for vår egenproduserte kjemi. Bleke og desinfeksjonsmiddel. Dette HMS- databladet er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline).

Ammoniumklorid tekn, kjem. Foto: Clker-Free-Vector-Images. Et sikkerhetsdatablad er et følgeskriv som skal inneholde informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak ved bruk av farlige kjemikalier.

Categories: Uncategorized