UncategorizedDatablad grønnsåpe

Datablad grønnsåpe

Kjemikaliets bruksområde. Ren flytende vegetabilsk grønnsåpe til generell daglig og grovere rengjøring av gulv, vegger og tak . SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk . Taski Jontec Resin Remover klisterfjerner.

Kan brukes både maskinelt og manuelt. Sikkerhetsdatablad (pdf) . HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD. GARTNER SENTERET GRØNNSÅPE. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Generell rengjøring (gulv).

REACH registreringsnummer. Andre produktidentifikatorer.

Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller . Som et ledd i dette er det viktig at alle har tilgang til informasjon om giftige, miljøskadelige og brannfarlige varer som selges i våre butikker – hvis uhellet skulle være ute. Miljømerket rengjøringsmiddel fremstilt av fornybare råvarer. Vi har lagt inn datablader i en. Effekt grønnsåpe er middel som fjerner alle typer av fett og smuss. Minimum inkludere dette risikosetninger og fareklasser angående brann, eksplosjon, giftighet, helsefare og . Informasjon om helse, miljø og sikkerhet for FLYTENDE GRØNNSÅPE R-er gitt til Miljødirektoratet produktregisteret via pliktig deklarasjon av kjemiske produkter eller via frivillig publisering av sikkerhetsdatablad.

FOr skånsom rengjøring av gulv, vegger og tak. Krystal flytende, vegetabilsk grønnsåpe. Tilgjengelig for levering i butikk. Se full produktbeskrivelse. Vi er en effektiv og moderne bedrift.

Vegetabilsk grønnsåpe for daglig vask av vegger og gulv. Mild og naturlig vegetabilsk grønnsåpe. Bruk vernebriller ved risiko for sprut i øynene. Produsentens Varenummer.

Flytende, vegetabilsk grønnsåpe med behagelig duft. Lagerbeholdning: Stk. For å forenkle søket legg inn firmanavn: DeLaval. Velg din lokale DeLaval-kontakt. Søk etter DeLaval-kontakt.

Legg inn ditt postnummer. Velegnet til vask av tregulv, vegger, malte og l akkerete overflater. R-setningenes fullstendige ordlyd finnes i seksjon 16. Tx=Meget Giftig, T=Giftig, C=Etsende,.

Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, IK= Ikke klassifiseringspliktig, E=Eksplosiv, O=Oksyderende,. Fx=Ekstremt brannfarlig. Grønnsåpe blir utsatt for eddik, salt, vann og saltsyre.

Blandingene blir tilsatt idikatoren lakmus.

Categories: Uncategorized