UncategorizedDap leveringsbetingelser

Dap leveringsbetingelser

Reglene for overføring av risiko er inkludert i vilkårene. Illustrasjonen viser når risikoen går over fra selger til kjøper, og således hvem av partene som har behov for. Selger bærer all risiko forbundet med transport fram til navngitt bestemmelsessted. Erstatter DAF, DES, DDU.

DAT: Delivered at Terminal: Angitt terminal losset.

Incotermene er et sett standardiserte regler om leveringsbetingelser som benyttes i forbindelse med nasjonale og internasjonale handelstransaksjoner. Den siste versjonen er Incoterms . Incoterms er standardiserte regler om leveringsbetingelser som oppdateres hvert 10. Siste oppdatering var 1. Incoterms (International Commercial Terms) er en betegnelse på standardiserte regler i kjøps- og salgsavtaler mellom nasjonale og internasjonale transportører. Incoterms definerer hvem av partene som må bære kostnadene ved uhell som følge av at både kjøper og selger velger å ta høy risiko.

Det er ikke altid at godset bliver tjekket når risikoen over-. For at undgå diskusioner om, hvor bør dette fremgå tydeligt af handelsaftalen fx ”FCA Copen en eventuel skade er sket, kan .

NB: FOB, CFR, CIF og FAS kan kun anvendes på søfragt. Anvendelse af INCOTERMS. Alle dokumenter kan være elektroniske, hvis aftalt. De tidligere versioner af INCOTERMS kan fortsat anvendes, f. DDP1) – Delivered duty paid. Kjøperen har risikoen fra og med . Incotermene beskriver hvem som har kostnader, ansvar og risiko i forbindelse med en transaksjon, og i hvilket tidsrom, det vil si når ansvaret går over fra selger til kjøper.

Den praktiske løsningen er at partene sørger for egen transportforsikring på den del av transporten hvor den. Fagstoff: Her lærer du at selgere og kjøpere avtaler hvem som skal ordne med transport, forsikre varen under transport, betale for transporten og tolldeklarere varene ut av eksportlandet og inn til importlandet. DAP – Delivered at place. For dette formålet bruker partene internasjonale leveringsbetingelser. Imidlerti er sælger ikke forpligtet til at gennemføre toldformaliteter for import, betale importafgifter eller udføre andre toldformaliteter ved import.

Hvis parternes hensigt at tildele til sælger af toldformaliteter ved import, betale importafgifter og udføre . Fakturering skjer ved levering dersom ikke annet er avtalt. Priser: Ved mottatt ordrebekreftelse gjelder priser spesifisert på denne, og for øvrig gjelder som avtalt. Det tas imidlertid forbehold om prisendringer dersom .

Categories: Uncategorized