UncategorizedBygningsarbeid støy

Bygningsarbeid støy

Skal du i gang med bygge eller anleggsarbeider? Du kan spare mye tid om du legger en god plan for støyende arbeider som kan påvirke naboene. Støy aksepteres lettere hvis de som blir berørt har fått god informa- sjon om hva de kan forvente av støy til hvilke tider.

Er naboene forberedt på når det vil støye, kan du unngå. Det kan stillast krav til tillatne støynivå for verksemda di.

Krava kan føre til at det må setjast i verk støyreduserande tiltak. Kommunane kan utarbeide reguleringsføresegner og vilkår i rammeløyve etter plan- og bygningslova som regulerer støy frå byggje- og anleggsverksemd. Det er utarbeidd eigne retningslinjer for . Bor i et område der Hafslund skal legge ned nye rør for blant annet fjernvarme. Dette medfører en betydelig andel støy og vibrasjoner da store deler av gaten må graves opp.

Naboloven for støy (i et sameie) 9. Utleier bråker – Avslag i leie?

I tillegg til lovverket nevnt over, regulerer Lov om helligdager og helligdagsfred støyen i nabolag. Den har et generelt forbud mot utilbørlig larm på helligdager (inkludert søndager). Den er strengere enn den diffuse naboloven. I praksis har den vist seg å fungere bedre for å begrense støy enn lovverket . Jeg og min samboer flyttet inn i ny leilighet (4-mannsbolig) i et nytt boligfelt i desember. Desverre ble ikke leiligheten over og ved siden min solgt samtidig, og da ikke ferdigstilt samtidig med min og de andre i byggetrinnet.

Det står klart i kontrakten at Byggetrinn vil være ferdigstilt i november – men de ble . Dette gjelder også støy , lukt og tilsvarende. For eksempel er det vanlig med gressklipperstøy i et villaområde, og det er heller ikke uvanlig at naboen bygger eller pusser opp eller har fest. Grenseverdier for støy på arbeidsplassen finnes i Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier). Den gjelder ikke for støyplagede naboer. Men også støyplagede naboer kan av og til ha nytte av . I medhold av § i lov av 16.

Hun erkjenner at hun har mottatt klager fra en nabo på Nedre Humlehaugen, og beklager ulempene byggearbeidene påfører naboer. Oslo, stadfestet ved kgl. Hun påpeker samtidig at en barnehage er under oppføring i samme område, og at naboene kan ha hatt problemer med å skille hvilket prosjekt støyen kommer fra.

Noe støy må man imidlertid belage seg på – uansett om man bor i blokk, rekke eller enebolig! Vil man ikke ha støy rundt seg, får man flytte . Slik dere beskriver støyen , kan den være i strid med naboloven (granneloven) § 2. Der står det at ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som urimelig eller unødvendig er til skade for naboene. I vurderingen skal det blant annet legges vekt på om støyen er slik man kan vente i området der dere bor, og om den er verre enn . Som et resultat av dette må vi som bor på den siden av bygget ut av rommene våres (for sikkerhetens skyld) når det skal . Vi bor i leilighet, og har fått nye naboer i leiligheten som ligger over oss. De flyttet inn for uker siden, og det har vert daglig bråk i sammenheng med.

Det kan føre til helseplager som søvnproblemer og høyt blodtrykk. I følge en rapport som ble presentert på NHOs årskonferanse, . Er det støy i forbindelse med utendørs musikkarrangementer eller bygg- og anleggsstøy, skal de som midlertidig bråker ha fått tillatelse av kommunen til det. Dersom byggeprosessen innebærer sterkt støyende arbei må utbygger, så tidlig som mulig, få oversikt over omgivelsene som kan bli berørt av. Mangler: bygningsarbeid Veiarbeid på natten = støy! Noe de forøvrig har brukt måneder på, uten at jeg ser et fnugg av noe som kan se ut som en sirkel i krysset her.

Alt dette arbeidet fører naturlig nok med seg en del støy , men frem til i natt har de kun jobbet på dagtid. Det blir vel ikke roligere med prisavslag. Det det ble spurt om det det er rolig om dagen tenkte hun kanskje bare ikke så langt at det skal bygges som medfølger støy , hun bare bekreftet at det vanligvis pleier å være te rolig . Men hvilke rettigheter har du egentlig når bygningsarbeidet skaper bråk dagen lang? De har holdt på i rundt måneder med å.

Categories: Uncategorized