UncategorizedByggteknisk forskrift tek10

Byggteknisk forskrift tek10

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Denne veiledningen forklarer forskriftens krav, utdyper innholdet i dem og gir føringer for hvordan kravene kan etterkommes i praksis. Byggteknisk forskrift ( TEK ). Oversikt over byggereglene.

Her får du oversikt over plan- og bygningsloven, byggesaksforskriften, byggteknisk forskrift og annet regelverk som er relevant for bygg.

Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 19. BYGGEREGLENE – BYGGTEKNISK FORSKRIFT – TEK10. Byggeforskriftene i TEK skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø . Dette er energikravene i byggteknisk forskrift (TEK17). Forskriftens krav til varmeisolering, brann og lyd.

Overgangsordningen varte til 1. I den nye forskriften (TEK 17) er energikravene uendret.

Oppdraget var avgrenset til kapittel og 13. Målet med oppdraget var å identifisere potensielle . Vårt moderne samfunn krever en miljø vennlig omlegging av energibruk og energi produksjon. Støtter endringer i byggteknisk forskrift ( TEK).

Det er særlig bestemmelsene om tilgjengelighet i bolig og uteareal som er endret i Kommunal- og moderniseringsdepartementets høringsforslag. Byrådet støtter forslaget og mener endringene kan gi lavere byggekostnader og gjøre at flere får mulighet til å . Energikrav i byggteknisk forskrift – TEK10. TEKregulerer nybygg og rehabilitering. U-verdi angir varmetap pr m² vindu.

Først redusere energibehovet så langt som mulig. Dekke resterende energibehov med miljøriktige . Rørfag: Redaktør: Jan Erik Røine E-post: jan. Nye krav til energieffektivitet for vindu. TEK regulerer hovedsakelig nybygg og søknadspliktig rehabilitering.

NYHET: Lyssand Premium er spesielt.

Samtidig er tilfredsheten betydelig høyere hos dem som prosjekterer publikumsrettete bygg. Landskapsarkitekter er mer fornøyd enn arkitekter. Fravik fra tekniske krav i byggteknisk forskrift er derfor snarere hovedregelen ved tiltak i eksisterende bygninger og ikke unntak. Anbefalingene oppfyller ikke nødvendigvis kravene i TEK fullt ut, . Hvilke byggeforskrifter kommer til anvendelse når? Hva kreves for å få bruksendret noe i dag, som er bygget etter tidligere forskrifter?

Eksempler fra forskrift ( TEK).

Categories: Uncategorized