UncategorizedByggskum pur7

Byggskum pur7

Helårs byggskum med kontrollert ekspansjon for fuging, isolering og montering. Montering av dører, vinduer, utforinger, paneler etc i plast , aluminium, tre og metall. Fylling av vegger, skjøter, sprekker og hull, samt tetting av gjennomføringer og åpninger i vegger, tak, gulv og skipsgulv. Kan oppbevares ned til – 20° C. Resistent mot maur og insekter.

Utmerket heft for de fleste overflater.

Fuger, isolerer og monterer. PURPlus Pistolskum Helårs pistolskum for fuging, isloering og montering. Lav ekspansjon – maks. Ekspansjon stanser ved motstand. Kan brukes til varme-, kuldeo.

PurPro er et helårs byggskum med kontrollert ekspansjon for fuging, isolering og montering. Hefter til de aller fleste . Novatech lanserer nå PUR, et nytt helårs byggskum med en kontrollert ekspansjon, samtidig som det tåler nordiske værforhold. PURhar i tillegg egenskaper som gjør den godt egnet til lydisolering, samtidig som den er resistent mot angrep fra insekter.

PURer utarbeidet etter egenskaper som er etterspurt av . BYGGSKUM PURFIREBLOCK 750ML. Det skriver Relekta i en pressemelding i dag. PurFireblock er et en-komponent ekspanderende byggskum som kan brukes ved branntetting, fyllinger og montering, forteller produktsjef Lars Petter Bjaaland.

Fogar, isolerar och monterar. Utmärkt häft till de allra flesta ytor, förutom polyethylene, polypropylen, PTFE och några syntetiska material. Kan användas till värme-, köld- och ljudisolering.

Låg expansion – max. Se demonstrationsvideo av Purhär. Kjøp Novatech fugeskum Purtil kr 25i nettbutikken. Prissammenligningsenhet, LTR. Byggskum PURAerosol Relekta.

Expanderar upp till 1. Kontrollerad expansion, vid rätt dosering slutar den att. Aerosolbeholder med ekstremt brannfarlig innhold. Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline).

Tiltak ved utslipp Generelle tiltak.

Holdes vekk fra antennelseskilder – Røyking forbudt. Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

Unngå innånding av damper og aerosoler og kontakt med hud og øyne. Benytt personlig verneutstyr som .

Categories: Uncategorized