UncategorizedByggestøy regler

Byggestøy regler

Varsling av bygge- og anleggsarbeider. Nettstedet gir en oversikt over kommunens myndighet og oppgaver i lover og regler som sorterer under Miljøverndepartementet. På nettstedet er det også forslag . Det kan stillast krav til tillatne støynivå for verksemda di.

Krava kan føre til at det må setjast i verk støyreduserande tiltak.

Kommunane kan utarbeide reguleringsføresegner og vilkår i rammeløyve etter plan- og bygningslova som regulerer støy frå byggje- og anleggsverksemd. Det er utarbeidd eigne retningslinjer for . Men bestemmelsene over forteller at man må bråke mindre på søndager og helligdager, tidlig på morgenen og jo lenger ut på kvelden man kommer. Egne regler i borettslag. Husk også at borettslag og sameier har egne regler for støy.

I tillegg setter borettslagsloven grenser for hva beboere kan gjøre. Regelen er skjønnsmessig, og hver sak må avgjøres konkret.

Men det er noen tommelfingerregler du kan bruke: Det holder ikke at det er en ulempe for deg, den må være grovere: enten unødvendig eller urimelig. Mange er plaget av støy i boligen sin, enten det er fra naboer (se eget faktaark om nabostøy) eller ytre støykilder som veitrafikk, annen samferdsel, eller industri og næringsvirksomhet. For å vite hvor man skal henvende seg når det oppstår støyproblemer, er det behov for å vite hvordan lydforhold i boliger er . Her finner du en samlet oversikt over de viktigste. Kommunen skal i sin vurdering legge vekt på at støy i boligområder i den vanlige innsovningsfase mellom kl. Kommunen kan innenfor rammen av første og annet ledd fastsette nærmere regler for å begrense skadevirkningene fra forskjellige typer av støykilder.

Dette medfører en betydelig andel støy og vibrasjoner da store deler av gaten må graves opp. De har nå holdt på i snart åtte. Er det noen som vet lover og regler rundt dette? Komme meg ut av leiekontrakt grunnet byggestøy 25.

Når skal det være stille om kveldene? Bufret Støy er definert som uønsket lyd. Støy øker risikoen for ulykker og kan være helsefarlig selv når den ikke medfører hørselstap. Støy kan være en del av hverdagen i et borettslag. Kan borettslaget fritt velge tidsbegrensinger for oppussingsstøy?

Noe støy må man imidlertid belage seg på – uansett om man bor i blokk, rekke eller enebolig!

Vil man ikke ha støy rundt seg, får man flytte . I sitt svar til Øystein Johnsen, sier hun at Teknobygg kun er kjent med to tilfeller av helgearbei og at alle underentreprenører skal være grundig informert om regler for helgearbeid. Snekkerarbeid og annet arbeid med støy antas å være i strid med loven inntil kl 13. Vurderingen gjøres ut ifra skjønn: Dersom utleieren har leid ut til en barnefamilie, må man regne med støy fra barnelek, og dersom man leier ut til studenter, vil man måtte tolerere festing i større grad . Ett byggefirma jobber til alle døgnes tider. Vi har en nabo, (huset rett ovenfor oss) hvor det ser ut som om de skal bygge garasje.

Men jeg ville undersøkt reglene i borettslaget. Personlig ville jeg ikke klaget med mindre det var til veldig ulempe for oss, med voldsom støy eller plagsom søvn til oss eller barn. I forbindelse med bygge- og anleggsaktivitet, må utbygger og entreprenør sørge for lavest mulig støynivå og mest.

Naboer som blir utsatt for støyende arbeider, må få muligheter til å innrette seg . Regler for bygg- og anleggsstøy. All byggeaktiviteten i Oslo tar fra folk kveldsro og nattesøvn. Ulovlig arbeid florerer, og politiet og bydelene får rekordmange klager på støy fra anleggsplasser.

De fleste former for støy reguleres og begrenses av et regelverk. Likevel er det noen oppgrensinger. Lovverket er ganske uklart når det gjelder nabostøy på.

Categories: Uncategorized