UncategorizedByggesaksarkivet

Byggesaksarkivet

Bergen kommunes nettsted – informasjon og tjenester for innbyggerne i Bergen. Branntakster er tekniske beskrivelser av bygninger. De utføres normalt for at bygningene skal assureres eller at assuranseverdien skal justeres.

For bygninger som er oppført før det eksisterte noen bygningslov i området eller hvor byggesaksarkivene er gått tapt, er branntakster den viktigste kilden til kunnskap . De millionene som er satt av til digitalisering av byggesaksarkivet , er en del av en historisk IKT-satsing i Oslo kommune. Samlet er det satt av 5millioner kroner i økonomiperioden for å videreutvikle kommunens IKT-løsninger.

I tillegg til den digitale satsingen i Plan- og bygningsetaten, skal det blant . Her på siden er det muligt at søge samt downloade dine byggesager på få minutter. Vælg din kommune for at få adgang til det offentlige arkiv, eller hvis du er administrator eller på anden vis har adgang til ikke offentlige sager. Nå kan du søke i byggesaksarkivet. FOTO: Helene Pahr-Iversen.

Sola var først ute i Rogaland med å digitalisere byggesaker. Snart trenger du ikke ta turen til Plan- og bygningsetaten i Vahls gate, trekke kølapp i kundesenteret og vente på en kundebehandler – som leter seg gjennom hyllemetere med mapper i byggesaksarkivet – for å få tak i de byggesaksdokumentene du er ute etter. Målet vårt er at det ikke .

Arkivet er sendt til Danmark for skanning. For deg som innbygger blir det nå enklere å få oversikt over byggesaker og bestille de dokumentene du vil. Det digitale historiske byggesaksarkivet har til nå kun vært tilgjengelig via kundepc i Servicetorvet. Bare i fjor ble det lastet ned over 41. Det sier noe om interessen og behovet for lett tilgjengelige dokumenter, forteller plan- og bygningssjef Venke Moe i Kristiansand . Trondheim byarkiv håndterer innsyn i dokumenter knyttet til personlig dokumenter og til forvaltningens saksbehandling.

Vi har også en flere samling av historiske bilder og kilder. Tag Archives: byggesaksarkiv. Digitalisering av eiendomsarkiver fra flere kommuner i Vest-Agder er i gang.

Dette vil gjøre saksbehandlingen mye mer effektiv. Byggesaksarkivet og nye byggesaker. Hvordan finne frem vedtak, tegninger og andre dokumenter i kartløsningen? Velg: Kart øverst på siden eller gå via vis meny og velg kartportalen. Velg forenklet kartløsning.

Innsyn i historisk eiendomsarkiv. Finner du ikke dokumentet du leter etter? Er eiendommen din seksjonert og du søker på adresse, kan det være at du ikke får noen treff.

Bruk i stedet gårds- og bruksnummer. Valgt søkemetode: Matrikkel .

Categories: Uncategorized