UncategorizedByggesaksarkivet oslo

Byggesaksarkivet oslo

De utføres normalt for at bygningene skal assureres eller at assuranseverdien skal justeres. Branntakster er tekniske beskrivelser av bygninger. For bygninger som er oppført før det eksisterte noen bygningslov i området eller hvor byggesaksarkivene er gått tapt, er branntakster den viktigste kilden til kunnskap . Hva gjelder for eiendommen, reguleringsplan, kart, heftelser.

Samlet er det satt av 5millioner kroner i økonomiperioden for å videreutvikle kommunens IKT-løsninger.

Mye er tilgjengelig allerede. Tekst og foto: Johnny Gimmestad. Digitalisering av én kilometer arkivhyller i gang. Foto: Ragnhild Langeland.

Plan- og bygningsetaten har tildelt kontrakt for digitalisering av byggesaksarkivet til Geomatikk IKT AS. Vi satser digitalt, og går løs på byggesaksarkivet. Skal bruke millioner på digitalisering av byggesaksarkivet. Nå er turen kommet til alle .

De siste årene har prosjektgruppen utarbeidet en metode for å kunne kartlegge bevaringsverdig murgårdsbebyggelse i områder med vanskelige grunnforhold. Gjennom en analyse av byggesaksarkivet. Oppdraget skal gjennomføres over år og består av registrering og digitalisering av kommunens byggesaksarkiv. Tilleggsinformasjon finnes på. Arkivet inneholder fire millioner dokumenter som.

NUTS-kode: NO0- Møre og Romsdal. Folkeregisteret, Kommunale folketellinger for. Kontoret for næringslivet.

Her er det overordnede strategier – organisatorisk utvikling, synlighet, arkivdanning og digitalisering. På hver sin måte representerer de mangfoldet av stemmer som skal komme til ordet i Arkheion. Tyngdepunktet innenfor vår sektor . Oslo byarkiv, Ranveig Gausdal. Byggesaksarkivet går foran webmatrikkelen. Dersom verken byggesaksarkivet eller webmatrikkelen gir informasjon bygningens status, ser kommunen hen til bostatuslistene og annen . Denne tendensen gir først markante utslag i Norge etter.

For å stimulere til utvikling av enda flere elektroniske tjenester etableres det en årlig sentral investeringsavsetning som virksomhetene kan søke på. Det settes også av midler til en betydelig IKT-satsing i Osloskolen.

Innbyggerorientering i særklasse. Rapporten er bygget opp omkring informasjon fra byggesaksarkivet og registreringer på stedet. På sikt betyr løsninger som disse at innbyggerne får raskere svar på sine henvendelser til kommunen og at saksbehandlerne får frigjort tid som de fremover kan bruke til å fortsette å levere gode tjenester til innbyggerne, sier han. Forstudie for etablering for et nasjonalt reiselivsarkiv. Hvilken rolle blokkjede kan spille for forvaltningsarkivene.

Fagmøter om digitalisering for arkivledere. Nytt og nyttig informasjonsark fra Byantikvaren i Oslo.

Categories: Uncategorized