UncategorizedByggesaksarkivet bergen

Byggesaksarkivet bergen

Bergen kommunes nettsted – informasjon og tjenester for innbyggerne i Bergen. Vi oppbevarer og betjener arkivmateriale fra kommunal virksomhet, bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner i Bergen. Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Kommunedelplan næringskorridoren. I tillegg forvalter Bergen byarkiv en rekke privatarkiver.

Tabellen viser en oversikt over samtlige arkivserier som er aktuelle for digitalisering og oppsumerer et anslag over volum og antall saker og dokumenter.

Ca ansatte, avdelinger. Bergen Byarkiv – ”det som har vært og det som kan bli”. Depot for papir og elektronisk arkiv. Delegert arkivmyndighet . Sentral arkivtjeneste for hele kommunen.

Nå er historisk byggesaksarkiv tilgjengelig på internett for publikum og næringsliv. Bygningstegninger og andre dokument for en eiendom kan bestilles i. Foto viser at ein del detaljar vart utført i noko forenkla form, m.

Totalt ca meter arkiv. Vi regner digitaliseringen av byggesaksarkivet i Bergen for en suksess, og er stolte over å ha gjennomført det. Ordning og digitalisering av Jørgen Grindes arkiv (FN-samlingen).

Bevaring av arkiver fra norsk handelsnæring. Digitalisering av det historiske byggesaksarkivet. De millionene som er satt av til digitalisering av byggesaksarkivet , er en del av en historisk IKT-satsing i Oslo kommune. Samlet er det satt av 5millioner kroner i økonomiperioden for å videreutvikle kommunens IKT-løsninger. Skal bruke millioner på digitalisering av byggesaksarkivet.

Snart kan du lete i kommunens digitale arkiv etter alle dokumenter på eiendommen din. Det er et unikt materiale som rommer alt fra vakre akvareller til installering av toaletter – fra bygningssjefens første protokoller, via det omfattende byggesaksarkivet til private arkitektarkiver. Bergen byarkiv søker nå ytterligere 4-prosjektmedarbeidere i tidsavgrenset engasjement fra nå og fram til 31. Under Os i tio ligg ein effektiv e-kommune med endringsvilje og ein organisasjon kor ein ikkje er redd for å prøva ny teknologi om det kan bidra til meir effektiv administrasjon.

Våre tjenester baseres på ulike IKT-verktøy, som saksbehandlersystemet BKSAK inklusiv skannet byggesaksarkiv , og fagsystemene GIS på ESRI-plattform, GISLine,. Denne gang har de laget film om digitalisering som er nominert til filmpris. Nå er filmen nominert til pris under The SPA Film . En stor takk rettes også til Erlend Hofsta som har gitt meg viktige råd underveis.

Ivar Stav har sendt fyldige e-poster med gode tips, og Bergen. Mange interessante artikler som omhandler bl.

Byggesaksarkivet bergen. Enkle funksjoner, men funker bra hvis du bare skal gjøre en liten oppgave. Gratis tegneprograTegne hus, planløsning, interiør, uterom. Det blir ikke snakk om å kassere originalene. Andre originaler som utredningen må ha fokus på er utviklingen av kommunikasjonsredskaper som sms, mms, . Det var eitt av dei eldste trehusa i Bergen som gjekk tapt i storbrannen natt til tysdag.

Alle eiendommer er digitalisert ut fra gårds og. Trondheim har fått prosjektmidler til utvikling gjennom. Papirarkivet skal avleveres til IKA Møre i Ålesun og det digitaliserte arkivet .

Categories: Uncategorized