UncategorizedBygge raftekasse

Bygge raftekasse

I denne videoen viser vi hvordan du bygger gavl på din Grimstad Garasje. Raftekassen er en del av taket til en bygning. Rafta er overgangen mellom sideveggene og taket.

Dette kalles noe mer upresist også gesims. Takutstikket ( gesimsfremspringet) utover rafta må beskyttes mot vær og vin og man kler således undersiden inn til en kasse.

Ofte brukes uttrykkene gesimshøyde og raftehøyde om . Her ser du bilde av en raftekasse. Du ser at det er spalter mellom bordene. For lite isolasjon vil ofte være en årsak, spesielt i eldre bygg. Men også i moderne hus kan det være mange. Vil du likevel ha downlights bygg en ekstra himling med lufting over!

Legger ved bilde fra innsiden som viser hvordan det ser ut nå.

Utrulling langs takfoten: 1. Kubb mellom hver sperre før utrullingen starter. Jeg har lekter som bygger ca. Noen sier at plastfolie kan brukes, andre sier. Husk at det viktig at luften som går under undertaket og vindsperren også må ut av gjennom åpninger i raftekasser eller ventiler. Denne bygge veiledningen er meget forenklet og grunnleggende kunnskaper i tømrerfaget er nødvendig.

Verktøy for enklest mulig. Før arbeidet starter med å plassere ut takstoler må det bygges stillasje på begge langvegger med rekkverk. Det anbefales å være mann.

Panel i raftekasse monteres tett. PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Enkelte typer undertak kan føres rundt raftekassen og overlappe med vindsperren i veggene, se . I figur med kombinert undertak og vindsperre ført rundt hele raftekassa , er det vist et enklere prinsipp for lufting under takutstikket.

Klemming av undertak og vindsperre langs takbjelken er bedre illustrert. Løsning for avslutning ved gavlvegg er også korrigert. Kombinert undertak og vindsperre ført rundt hele raftekassa gir .

På loft som brukes som lagrings- plass eller har tekniske installasjoner, må isolasjonen beskyttes mot sammentrykning. En gangbane kan bygges opp i midtfeltet over isolasjonen. Dampsperre av mm PE-folie skal strekkes kontinuerlig fra vegg til vegg og klemmes der de skjøtes . Når du skal ettersiolere taket eller lofter er det vktig å opprettholde luftingen. Dampserren hindrer at varm, fuktig inneluft trenger inn i konstruksjonen.

Dampserre skal alltid ligge på den varme siden av isolasjonen. Det er to måter å bygge skrå tak med kaldt loft over trebjelkelag på: − All lufting av taket skjer i takflaten mellom undertaket og opp lektet taktekning, som f. Loftet har ingen åpninger mot det fri. Taket må ha dampåpent, vindtett undertak. Oppgaven er skrevet ved Institutt for bygg , anlegg og transport, innenfor hovedprofilen.

Det kan derfor sies at en tradisjonell raftekasse med lufting gjennom spalter i raftekassens underside,. Noe annet jeg bør tenke på? Gunnar Kulbotten cybe. Det betyr at dersom du skal tekke et isolert skråtak, kan du isolere helt opp mot undersiden av undertaket uten å bygge en luftespalte. Dermed kan du isolere samt montere dampsperre langs hele takflaten fra raft til møne.

Med raft menes takfoten, altså overgangen mellom nederste del av taket og den . Klikk på billedseriene ovenfor. Disse viser hvor enkelt det er å montere ei Ranahytte. Et snekkerlag gjør unna monteringen av et råbygg på mindre enn dager. Elementene er godt tilpasset og krever ikke . Forenklede damptette undertak har også vært mye brukt i nyere bygg. Begge typene krever luftgjennomstrømming på undersiden av undertaket for å transportere vekk fukt.

Vindsperre Vindsperra skal først og fremst hindre at kald uteluft blåser inn i isolasjonssjiktet og reduserer varmeisolasjonsevnen. Båtsfjord skole ble opprinnelig bygget på ESU-tallet. Heisbygget ble bygget av plasstøpte. Nå skal jeg blåseisolere kaldloftet, og må bygge om kassene for å sikre god lufting.

Jeg ser for meg at det bør va.

Categories: Uncategorized