UncategorizedBunnsvill papp

Bunnsvill papp

Det skal være papp eller svillemembran mellom tre og betong. Svillemembran er bedre på å stoppe luftlekkasje (trekk) enn papp. Og bunnsvilla skal være forankret i betongen.

Hvor tett avhenger av hvor vindutsatt stedet er. Det er ikke noe som er umulig. Hei, jeg er akkuratt ferdig med å støype en 2mstor ringmur.

Det som gjenstår nå er å støype gulvet. I den forbindelse har nå snekker montert trerammen oppå ringmuren som det støypes opp til. Isola Grunnmur er beregnet brukt som tettesjikt mellom bunnsvill og grunnmurskrone. Produktet har god styrke, og er vann- og diffusjonstett. Grunnmurspappen er en fuktbeskyttelse som skal brukes i overgangen mellom tre og betong.

Den plasseres mellom en bygnings grunnmur og sviller, det vil si den lekten som ligger nærmest grunnmuren som bjelkelag og vegger som monteres i den. Svilleunderlaget kan legges på alle underlag før bunnsvill av tre eller stål monteres. Erstater løsning med grunnmurspapp og laftepapp. Glavas produktsortiment er under løpende utvikling, og Glava forbeholder seg retten .

Sviller: Vi bruker en bunnsvill og en toppsvill i lettveggen. Stendere: Planker som utgjør bindingsverket. Icopal Grunnmurpapp anvendes mellom murkrone og bunnsville for å hindre soppdannelse og påfølgende råteproblemer med.

Pass på at svillen legges vinkelrett mot vegg ved å måle og sjekke diagonalene til avgrensende vegg. Skal veggen ha noe bedre lydisolasjon, må du legge en sammenhengende remse med isolasjonsmateriale mellom underlag og bunnsvill. Fest svillen med spiker 4x1hvis underlaget . Sikre deg mot at bakenforliggende papp og lekter ikke er soppangrepet. Ser vi svikt i veggen som følge av mulig råte i bunnsvill må en utbedre dette så snart som mulig.

Vannbrett og blomsterbrett som presses opp, kan indikere råte eller annen svikt i bunnsvill. Start med å sette fast bunnsvill og toppsvill i samme dimensjon som stenderne i tak og gulv. Fest så stenderne med skråspikring i bunnsvill og toppsvill. Etter du har fått opp svillene og stenderne er. Om du skal bruke panel, må du huske å kle isjolasonen med papp.

Velger du å bruke plater, må du regne . Di12x15m, 15x15m, 20x15m, 25x15m och 33x15m . Det hører med til historien at det er en krypkjeller dette gjelder. Kan man ta av 2-av bord på liggende ytterkledning (panel) og fjerne gjennområtten bunnsvill i lengde ca. Gjenta dette i meter?

Kontrollpunkter: Kontroll. Ar pamatas yra švarus ir lygus? Mål på såle er korrekte? Dette gjelder også når stående kledning.

For å redusere kuldebro i overgang mellom mur og bunnsvill kan. Hunton Vindtett med fordel føres litt ned på murkronen, såfremt man. Et anneks eller uthus i bindingsverk kan settes opp etter flere prinsipper.

Her skal vi trinn for trinn vise hvordan et slikt lite hus kan bygges.

Categories: Uncategorized