UncategorizedBrunt vann fra brønn

Brunt vann fra brønn

Organisk stoff (humus), jern og mangan gjør vannet brunt og gir vond smak. Misfarging kan også være en indikasjon på tilførsel av overflatevann til grunnvannsbrønner eller tilførsel av myrholdig vann til innsjøer. Konduktivitet Vannets innhold av mineraler og ioner kan indikere saltvannsinnslag i brønner. Nå etter mdr har jeg fortsatt ikke klart vann , dvs det tok 6-mdr før det ble klart vann etter at jeg tok det i bruk og så var vannet nesten helt klart fra august til mai, men nå er det igjen grått.

Hos min søster har de løst problemet med å la vannet filtreres i sand og renne inn i den gamle brønnen de har. Mange lurer på om brønnvannet de har er trygt å drikke.

Det finnes noen enkle forholdsregler du kan ta for å sikre vannkilden. Fjern forurensningskilder i nærheten, sørg for god drenering rundt brønnen , før jevnlig tilsyn og vær oppmerksom på endringer i vannkvalitet, smak eller lukt. Dette fører også til at det kan komme tungmetaller i vannet.

Dette kan bety tilsig av overflatevann til brønnen. Dersom kilden endrer farge ved regnskyll kan dette . Frøs et glass med vann for å se det bedre;. Klikk for å se et større bilde).

På bildet har ikke alt det brune samlet seg, men etterhvert . Flere hundre husstander i Norge har egen vannforsyning fra brønn , eller inntak fra innsjø eller bekk.

Slike vannkilder er sårbare dersom det oppstår flom eller andre hendelser som kan forurense vannkilden. Kvalitet av borebrønner i fjell – videoinspeksjon av borebrønner og danner grunnlaget for denne teksten om brønnkvalitet. Strømning av vann i berg. Fra utsiden ser en borebrønn ut som et hull i bakken og kan nesten sammenlignes med en svart boks. Tæring på metall, grønt fra kopperledninger og brunt i vasken fra jern- ledninger:.

Når tekniske tiltak er aktuelt, må nærme- re undersøkelser gjøres. Også dersom problemet er radon eller annen urnerke- lig komponent i vannet , vil spesielle un- dersøkelser. Ikke alt brunt stoff i grunnvann må være jern.

Skal du få et brønnborefirma til å bore brønn , er det viktig å avklare alle forventningene på forhånd. Borefirmaet garanterer gjerne vann , men kan ikke garantere vannkvaliteten. Finner de rent vann med en gang, er alt i sin skjønneste orden. Men er det for lite vann eller det er brunt , må det settes i gang . Har du hytte uten innlagt vann ? Mange norske hytter ligger så langt unna kommunale vannledninger , at de må sørge for egen vannforsyning.

Vannet tas gjerne fra brønner , bekker, innsjøer og tjern. Ikke langt unna, på Småge, er det fem husstander som har hver sin brønn. Der er problemene de samme.

Vi har vannlopper og forskjellige kryp i vår brønn , skriver Einar Brendboe i en e-post til Adresseavisen.

Han har lagt ved bilder av brunt vann full av vannlopper , og en ål som er funnet i et vannrør på . Skulle du finne døde dyr i vannet , bør det fosskokes før det drikkes. Dersom vannet har skiftet farge fra det normale, eller blitt grumsete, er det tegn på at overflatevann kan ha rent ned i brønnen. Slike episoder kan oppstå i forbindelse med snøsmelting eller sterk nedbør.

Siden overflatevann kan være forurenset av avføring . Drikkevannet som kommer fra godkjente vannverk og kommersielle tilbydere er underlagt krav i henhold til drikkevannsforskriften om hygieniske barrierer men kan likevel ha egenskaper som gjør at vannet bør behandles ytterligere. Drikkevann fra private brønner eller reservoarer er ikke underlagt de samme krav som . Viva har som formål å sikre tilgang på drikkevann med god kvalitet til innbyggerne i de tre eierkommunene Hurum, Lier og Røyken kommune. Det er generelt viktig at de som har egen vannforsyning fra borebrønn , brønn , bekk, eller lignende, kontrollerer sitt drikkevann jevnlig. Vi har et hus med brønnvann.

Da bør du gå noen ekstra runder for å sikre at vannkilden din er trygg, skriver abito. Mine besteforeldre bodde her i alle år med dette vannet og det har funket fint. Men med nye moderne mennesker i huset er det ikke lenger akseptabelt med brunt hummus vann. Vi ønsker å rense alt vann som kommer inn i huset.

Er det noen som har noen tips til hvor jeg kan . Trenger tips og høre erfaringer fra andre som har slik vannforsyning. Veileder nr` tar for seg de vanligste kvalitetsproblemer i grunnvann. I en borebrønn i fjell opptrer vannet tilsvarende. Vann strømmer inn i brønnen langs . Hus B (nabo, fastboende) får også vann fra denne brønnen.

Kan han ikke fortsette å bruke den med brunt vann , eller vedlikeholde den selv? Men er vannet brunt eller smaker rart, eller du tror du kan ha blitt syk av drikkevannet, kan du kontakte vannverket eller det lokale Mattilsynet. Private brønner har som regel ikke renseanlegg, så vann fra slike brønner bør man være særlig oppmerksom på.

Det lokale Mattilsynet kan gi.

Categories: Uncategorized