UncategorizedBruksklasse fiberduk

Bruksklasse fiberduk

For det meste benyttes nålefiltede eller termiske fiberduker til separasjon. Kravene bygger på tabellene over, hentet fra . Funksjonen Er at duken produseres med mekanisk styrke slik at den kan motstå de kreftene som oppstår i en bærelagskonstruksjon, og hindrer at massene blander seg ved mekaniske . Fiberduk med hovedsakelig separasjonsfunksjon. For hver bruks- klasse er det satt krav til bl.

Krav til bruksklasse er vist i figur 521. Krav i henhold til konfidensnivå. NorGeoSpec bruksklasser. Strekkstyrke, lengderet- ning. Geonett og geotekstil ( fiberduk ) (tej).

Geotekstiler produseres som. RADONMEMBRAN – GENERELT. Fyllmasser som legges over .

Radonmembranen legges på avrettede og komprimerte finmasser. Logg inn for å se pris og saldo informasjon for hovedlager. Vis erstatningsartikkel.

Brukskrav: Bruksklasse 3. Lokalisering: Anvendelse: Separere skumglasslaget fra over og underliggende lag. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag. Levering og utlegging av fiberduk. Vi leverer Nålefiltede og termisk bundne fiberduker.

Styrke på duk er avhengig av undergrunn og steinstørrelse, sjekk derfor bruksklasse. Ved bruk av fiberduk til filter, for eksempel rundt drensgrøfter, der det er spesielt viktig at duken ikke tettes til av finstoff, skal duken velges ut fra filteregenskaper og evne til å motstå . Fundament av pukk 8-MM. KoordinatsysteEUREFUTM Sone 33. Frostfri dybde i henhold til Brønnøy kommune VA-norm er 1 . Vi tilrår bruk av Wirenett med mm galvanisert ståltråd og 2mm. Lengde og bredde må tilpasses for hver seksjon.

Seksjonene skal overlappe noe og.

Statisk gjennomhulling (CBR test). Dynamisk gjennomhulling ( Cone drop test). Kravi henhold til konfidensnivå. Tilgjengelighet: På lager.

Categories: Uncategorized